Saint Gobain na putu održivosti

Saint-Gobain podstiče održivu gradnju i razvija inovativna rešenja za nove i renovirane zgrade koja su energetski efikasna, udobna, zdrava i estetski superiorna, istovremeno štiteći prirodne resurse. Promovisanje održive gradnje Podizanje svesti kod zainteresovanih strana U industrijalizovanim zemljama samo građevinska industrija čini oko 40% potrošnje energije i 38% emisije gasova staklene bašte. Izvor: UNEP-SBCI Moraju se…

Saint Gobain na putu održivosti

Saint-Gobain podstiče održivu gradnju i razvija inovativna rešenja za nove i renovirane zgrade koja su energetski efikasna, udobna, zdrava i estetski superiorna, istovremeno štiteći prirodne resurse. Promovisanje održive gradnje Podizanje svesti kod zainteresovanih strana U industrijalizovanim zemljama samo građevinska industrija čini oko 40% potrošnje energije i 38% emisije gasova staklene bašte. Izvor: UNEP-SBCI Moraju se…

Studija Saint Gobain o ograničenju negativnog uticaja na životnu sredinu

Zaštita životne sredine u poslovanju Saint-Gobain Grupe zahteva stalnu posvećenost i kontinuiranu pažnju. Timovi Saint-Gobain-a za cilj imaju da ekološke nezgode svedu na nulu i da uticaj na životnu sredinu bude minimalan. Posvećenost postavljanju primera Saint-Gobain radi na očuvanju životne sredine od potencijalnih uticaja njegovih procesa i usluga. Određena su četiri prioriteta za borbu protiv…

Ko smo

Savet zelene gradnje Srbije je nacinalna organizacija u sklopu Svetskog Saveta zelene gradnje i deo je regionalne evropske mreže istog.

Srb GBC

Organi udruženja su Skupštinu Saveta, Odbor direktora, Predsednik, Potpredsednik, Izvrčni direktor, Sekretarijat i Odbor osnivača