Savet zelene gradnje Srbije osnovan je 2010. godine od strane osam
kompanija osnivača i pod vođstvom je svojih članova.

Organi udruženja su Skupštinu Saveta, Odbor direktora, Predsednik, Potpredsednik, Izvrčni direktor, Sekretarijat i Odbor osnivača  STATUT>>>

Za ovih 7 godina udruženje je uradilo:

  • Preko 500 profesionalaca prošlo je najmanje jednu obuku saveta
  • 2 konferencije i sajma zelene gradnje u Beogradu
  • Preko 50 predavanja, kurseva, panela, konferencija, seminara, foruma
  • Preko 1000 intervijua, tekstova, TV i radio gostovanja, objava, saopštenja
  • Preko 20 druženja, godišnjica, VIP zabava, koktela
  • Preko 50 angažovanih predavača
  • Preko 200 sati izlaganja

 

Udruženje SrbGBC  ima status pravnog lica i registrovano je u Agenciji za privredne registre (APR)

Tek smo na početku. Pridružite nam se!