Podržati Savet zelene gradnje Srbije znači podržati kulturnu revoluciju
koja se dešava u celom svetu i zasniva se na zelenoj gradnji i održivosti.

Savet zelene gradnje Srbije nudi saradnju svima koji teže boljoj budućnosti u kojoj će zgrade biti dobro projektovane i građene, energetski efikasne, komforne i pristupačne za svoje korisnike, kao i onima koji žele da prihvate izazov transformacije postojećih zgrada u savremene održive objekte, sa pozitivnim uticajem na životnu sredinu.