Naše udruženje otvoreno je za sve – za one koji se već bave
zelenom gradnjom, kao i za sve koji su zainteresovani za ovu oblast.

Naši članovi mogu biti obrazovne institucije, državne organizacije, profesionalna udruženja, građevinske kompanije, finansijske ustanove, proizvođači opreme, investitori, itd. Takođe, mogu nam se pridružiti i zainteresovani pojedinci različitih profesionalnih orijentacija; svi oni koji žele da podrže ili neposredno da doprinesu ciljevima udruženja.

Zelena gradnja predstavlja šansu za ulazak u međunarodnu mrežu lidera na tržištu održive gradnje. Savet zelene gradnje Srbije (SrbGBC) je nacionalna članica Svetskog saveta zelene gradnje (World Green Building Council – http://www.worldgbc.org) i Evropske mreže (ERN – http://www.worldgbc.org/our-regional-networks/europe). Zato je lako sagledati i moguće šanse za biznis, za dalekovida preduzeća i pojedince koji se upuste u izazov održivosti ponuđen od strane Saveta zelene gradnje Srbije.

Svi članovi Saveta zelene gradnje Srbije obezbediće sebi ulogu autoriteta na tržištu održive gradnje. Ovaj autoritet biće potvrđen i dozvolom za korišćenje logoa Saveta kao simbola visokog kvaliteta pruženih usluga i izvedenih radova.

 

Ako svoje ideje, poslovanje i budućnost vidite u okviru zelene – održive gradnje u Srbiji, pridružite nam se. Udruženi možemo lakše i efikasnije postići zajedničke ciljeve.

 

Popunite Povelju i Pristupnicu našem Savetu i pošaljite nam, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku. Tu smo za Vas za sva Vaša dodatna pitanja i nedoumice, pišite nam na info@serbiagbc.rs .

Povelja

Pristupnica

Statut

U cilju harmonizacije sa zakonodavstvom EU i zahteva EU Komisije za “Horizon Europe“ projekte (Evropska komisija, 2021), Savet zelene gradnje Srbije je done Odluku kojom je usvojio PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI