Arh. Slavenka Mitrovi – Lazarević

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu , Univerziteta u Beogradu 1993.

Završila Specijalističke dvogodišnje akademske studije na departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu 2013., sa temom “Uslovljenost planiranja gradova demografskom gustinom u Sremu”.

 

Trenutno na Doktorskim studijama na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN Novi Sad od 2014. sa istom temom.

Učestvovala na medjunarodnim konferencijama Phidac Novi Sad 2011. i Strand Beograd 2012. sa temama iz oblasti Održivog urbanizma i potrebe neširenja gradjevinskih područja. Učestvovala na TAW Tirana 2014. sa temom Urbane funkcije Sremske Mitrovice kroz vreme.

 

Vlasnik i direktor Društva za projektovanje i veštačenja “Atelje Mitrović” d.o.o. iz Sremske Mitrovice. Društvo se bavi projektovanjem objekata, urbanističkim projektovanjem, veštačenjima i procenjivanjem.

 

Poseduje licence Inženjerske komore za projektovanje, urbanizam i energetsku efikasnost.

Poseduje registraciju sudskog veštaka Ministarstva pravde Srbije od 1997. i obnovljenu od 2011.

Poseduje REV (recognized european valuer) sertifikat od 2014.

Poseduje licencu procenitelja Ministarstva finansija Srbije od 2017.

Član NUPS (Nacionalno udruženje procenitelja Srbije), Beograd od 2012. NUPS je član TEGoVA – The European Group of Valuers Associations. Od 2014. predavač na obuci za procenitelje u NUPS na temi “Procena vrednosti objekata i energetska efikasnost”. NUPS zvanično organizator stručne obuke za procenitelje upisan u imeniku Ministarstva finansija Srbije 2017.

pohađala kurs LEED v4 u “Energo group”.
Član Mensa Srbija od 2016.

Živi i radi u Sremskoj Mitrovici, polje delovanja – Srem

 

Nagrade:

2006. Novembarska nagrada Sremske Mitrovice timu za projekt rekonstrukcije pešačke zone Sremska Mitrovica
2013. nagrada Ranko Radović timu 13 studenata dr. studija sa FTN za najbolju izložbu iz oblasti arhitekture “Nevidljivi gradovi”
2016. 1. nagrada i priznanje za 2 rada na Salonu urbanizma Srbije, iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa, sa temama o urbanističkom razvoju Sremske Mitrovice

 

Zaposlena u:  Društvo za projektovanje i veštačenja ATELJE MITROVIĆ d.o.o. Sremska Mitrovica

 

Kontakt:

e-mail: slavenkaml@gmail.com ,

mob: +381 63 82 43 727