Saint-Gobain podstiče održivu gradnju i razvija inovativna rešenja za nove i renovirane zgrade koja su energetski efikasna, udobna, zdrava i estetski superiorna, istovremeno štiteći prirodne resurse.

Promovisanje održive gradnje

Podizanje svesti kod zainteresovanih strana

U industrijalizovanim zemljama samo građevinska industrija čini oko 40% potrošnje energije i 38% emisije gasova staklene bašte.

Izvor: UNEP-SBCI

Moraju se pronaći novi načini gradnje kako bi se rešili izazovi nastali porastom svetskog stanovništva, ubrzanom urbanizacijom u ekonomijama brzog rasta i velikim uticajem građevinske industrije na životnu sredinu. Ubrzani napori za izgradnju novih zgrada i renoviranje starih takođe su potrebni da se reši problem starenja konstrukcija u razvijenim zemljama. Istovremeno, postalo je hitno ograničiti potrošnju energije i korišćenje sirovina u odnosu na klimatske promene i smanjenje potrošnje prirodnih resursa. Ne može se napraviti značajan napredak bez masovnih aktivnosti u ovoj oblasti.

U prvim redovima

Već godinama, Saint-Gobain je uključen u lokalne napore za promovisanje održivih zgrada pridruživanjem Savetu za zelenu gradnju (SRGBC). Ova nacionalna udruženja stručnjaka i aktera na građevinskom tržištu nude efikasan forum za promovisanje održive izgradnje. Grupa je član u više od 35 Saveta zelene gradnje (GBC) širom sveta. Takođe je partner Evropske regionalne mreže za gradnju, platinasti član Saveta za zelenu gradnju SAD-a (US Green Building Council) i član korporativnog savetodavnog odbora Svetski savet za zelenu granju (World Green Building Council)

Na nivou Evrope

Da bi odgovorio na izazove rasta, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, Saint-Gobain kroz konkretne projekte demonstrira kako njegova inovativna rešenja doprinose održivim stambenim zgradama, kancelarijama, bolnicama, dnevnim centrima, školama i drugim zgradama servisno-uslužne namene. Saint-Gobain je takođe pomogao da se stvori i razvije niz lokalnih udruženja kako bi se podstakla podrška za energetski efikasne zgrade, među kojima je i Isolons la Terre contre le CO2 u Francuskoj; Spaar het klimatat u Holandiji; i Savez za uštedu energije u Sjedinjenim Državama.

Za Saint-Gobain, održive zgrade su energetski efikasne, ekološke, udobne i zdrave.

Postavljanje primera

Da bi odgovorio na izazove rasta, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, Saint-Gobain kroz konkretne projekte demonstrira kako njegova inovativna rešenja doprinose održivim stambenim zgradama, kancelarijama, bolnicama, dnevnim centrima, školama i drugim službama u servisno-uslužnim građevinama.

Multi-Comfort Program

http://multicomfort.saint-gobain.com/

Termički, Sa Multi-Comfort programom, brojne Grupne aktivnosti su udružile snage na projektima renoviranja i izgradnje novih stambenih i ne-stambenih zgrada. Kao izložba veština Saint-Gobain-a, ovi projekti ispunjavaju specifične zahteve svake zemlje i idu u susret  novim propisima. Dizajniran da svede na minimum uticaj na životnu sredinu, program se fokusira na pet tipova udobnosti (komfora):

  • akustički,
  • vizuelni (atraktivan, sa optimizovanom upotrebom prirodnog svetla),
  • kvalitet vazduha,
  • bezbednost i modularnost (da se ​​prilagode promenljivim potrebama).

The CARE:4® Program

Da bi služio za primer, Saint-Gobain-ov program CARE: 4® (Akcije kompanije za smanjenje potrošnje energije za 4 puta) zahteva četvorostruko smanjenje ukupne potrošnje energije i emisije gasova sa efektom staklene bašte u poslovnim zgradama same Grupe do 2040. godine.

Razvijanje održivih rešenja

Stvaranje rešenja sutrašnjice

Procena životnog ciklusa (Life Cycle Assessment)

Procene životnog ciklusa su sprovedene za sve proizvodne linije za Saint-Gobain građevinsko tržišteZa merenje poboljšanja potrebni su pokazatelji. Procene životnog ciklusa (LCA) su glavno sredstvo koje Saint-Gobain koristi da proceni ekološki otisak svojih proizvoda i rešenja. Rigorozna i sveobuhvatna procena životnog ciklusa je danas najčešće korišćena metoda na održivom tržištu građevinarstva. Rezultati LCA omogućavaju Grupi da razume gde se nalaze glavni uticaji proizvoda na životnu sredinu. Takođe se koriste za prepoznavanje prioritetnih načina za poboljšanje.

Eko-inovacije

Saint-Gobain je posvećen pružanju korisnicima stvarne dodatne vrednosti razvijanjem i distribucijom inovativnih rešenja koja smanjuju uticaj građevina i infrastrukture na životnu sredinu tokom celog životnog ciklusa. Ovo je cilj politike eko-inovacije Grupe koju podržavaju alati i niz kurseva. Sa eko-inovacijama, timovi za marketing i istraživanje i razvoj uzimaju u obzir uticaj na životnu sredinu dok stvaraju rešenja sutrašnjice.

Bolje čuvanje resursa

Kružna ekonomija

Građevinska industrija proizvodi mnogo vrsta otpada. Saint-Gobain odgovara na ovu situaciju tako što uspostavlja projekte za reciklažu građevinskog otpada, uključujući smanjenje otpada na izvoru (naročito putem eko-inovacija), sortiranje otpada na gradilištima i recikliranje sakupljenog otpada.

Podrška klijentima

Saint-Gobain informiše spoljne partnere, arhitekte, izvođače i zanatlije o njihovim ekološkim performansama tako što deli rezultate svojih Procena životnog ciklusa (LCA) i doprinosi da zgrade dobiju “zeleni” sertifikat (LEED, BREEAM, DGNB, HKE itd. .).