U školskim zgradama deca provode veći deo svog aktivnog dana, ali zdravo okruženje nije jedino što im je potrebno. U zelenim školama deca uče o važnim temama za budući razvoj održivog društva.

Školske zgrade imaju veliki potencijal za celokupno društvo. Nije reč samo o energetskoj efikasnosti zgrada, već o sveobuhvatnom pristupu koji objedinjuje efikasnost u potrošnji energije i vode, bolju koncentraciju za učenje, kvalitetnije obrazovanje i vaspitanje budućih generacija.

Saznaćete na predavanju:

 • Upoznavanje sa glavnim akterima – ko je uključen?
 • Razumevanje uticaja škola – zašto su važne?
 • Prepoznavanje prednosti zelenih škola – kako da budu bolje?
 • Prepoznavanje ključnih koncepata u planiranju i izgradnji zelenih škola – kako to da učinimo?
 • Prepoznavanje ključnih koncepata zelene rekonstrukcije postojećih škola – kako to da učimo?
 • Prepoznavanje ključnih faktora upravljanja i održavanja zelenih škola (novih ili postojećih) – kako da održimo?
 • Razumevanje ključnih finansijskih okolnosti – koliko to košta?

Sadržaj predavanja:

 • Akteri i uključenost
 • Polazne osnove za zelene škole – izazovi i mogućnosti
 • Prednosti unapređenja okruženja za obrazovanje
 • Projektovanje i izgradnja zelenih škola
 • Postojeće škole – korak ka unapređenju
 • Upravljanje i održavanje školskih ustanova
 • Pitanja finansija
 • Pregled

Predavanje o stvaranju i upravljanju projektima zelenih zgrada (Creating and Managing Greener Schools) deo je međunarodne platforme obrazovanja u oblasti zelene gradnje koji je pokrenula Evropska regionalna mreža zelene gradnje (ERN). Nacionalni saveti zelene gradnje integrišu ova predavanja u svoje obrazovne programe.

O predavaču

Jelena Vitasović, predsednik Saveta zelena gradnje i Operativni direktor kompanije Mace. Ekspert u oblasti projektnog menadžmenta u građevinarstvu. Član je Inženjerske komore Srbije i licencirani projektant.