Anketa Saveta zelene gradnje Srbije 2013

U anketi koju je Savet zelene gradnje Srbije sproveo među svojim članovima u maju i junu 2013. godine, zaposleni u kompanijama članicama i nezavisni članovi projedinci imali su priliku da daju svoje viđenje dosadašnjeg učinka Saveta i smernica za budući razvoj organizacije. U anketi je učestvovalo oko 40% članova Saveta te su dobijeni rezultati relevantni kao osnova za unapređenja i dalji napredak.