U anketi koju je Savet zelene gradnje Srbije sproveo među svojim članovima u maju i junu 2013. godine, zaposleni u kompanijama članicama i nezavisni članovi projedinci imali su priliku da daju svoje viđenje dosadašnjeg učinka Saveta i smernica za budući razvoj organizacije.  U anketi je učestvovalo oko 40% članova Saveta te su dobijeni rezultati relevantni kao osnova za unapređenja i dalji napredak.

Zanimljivo je i to da su odgovori relativno ujednačeni, da dominantna većina podjednako ističe zajedničke slabe tačke i uspehe Saveta. Ovo govori o objektivnosti upitanika i deljenju zajedničke vizije za uspostavljanje prakse zelene gradnje u Srbiji.

Rezultati ankete, sa detaljnim i zbirnim ocenama, uz grafičke prikaze preovlađujućih trendova u posmatranju ciljeva i rada Saveta, Savet je objavio u posebnom dokumentu od sedam strana koji je dostavljen svim članovima.

Članovi Saveta koji su propustili ovu informaciju mogu se obratiti Savetu za dostavu ovog i drugih besplatnih dokumenata Saveta.