Bojan Bogdanović, dipl.inž.maš.

Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu 1999. na smeru Termotehnika. Radi kao Operativni rukovodilac inženjeringa u JKP „Beogradske elektrane“. Ima više od 16 godina iskustva u radu i rukovođenju u okviru više različitih organizacionih delova Beogradskih elektrana. U prethodnom periodu je radio i kao direktor inženjeringa i održavanja, a takođe i kao…

Savet na KGH 6–8.12.2017.

Tema kojom se ovogodišnji 48-mi po redu Međunarodni kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju bavio bila je usmerena na prilaz zdravim, održivim i rezilijentnim zgradama, naseljima i gradovima nula emisije CO2.