Tema kojom se ovogodišnji 48-mi po redu Međunarodni kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju bavio bila je usmerena na prilaz zdravim, održivim i rezilijentnim zgradama, naseljima i gradovima nula emisije CO2.

Savet je za ovogodišnji kongres prijavio Abstrakt KORIŠĆENJE ZELENIH ZIDNIH SISTEMA KAO NOVIH MODELA ZA ŠTEDNJU ENERGIJE I ČIŠĆENJE VENTILACIONOG VAZDUHA ZGRADA OD POLUTANATA u ime svog Člana Arhitektonskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, a kolega dr Budimir Sudimac je izložio temu na kongresu kao jedan od autora iste.