Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu 1999. na smeru Termotehnika.

Radi kao Operativni rukovodilac inženjeringa u JKP „Beogradske elektrane“. Ima više od 16 godina iskustva u radu i rukovođenju u okviru više različitih organizacionih delova Beogradskih elektrana. U prethodnom periodu je radio i kao direktor inženjeringa i održavanja, a takođe i kao direktor Jedinice za implementaciju  „Programa rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Beogradu“ koji su finansirali EBRD, SIDA i Grad Beograd. U ovom trenutku je rukovodilac ili učesnik više međunarodnih projekata čija je realizacija u toku, kao što su na primer:

 • Tri projekta iz programa Horizon 2020 koji finansira Evropska Komisija:
  • Project ID 680517 – http://www.moeebius.eu/index.php – MOEEBIUS – Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for Urban Sustainability Topic: EeB-07-2015 – New tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual energy performances at the level of buildings and blocks of buildings.
  • Project ID 768614 – HOLISDER Project. HOLISDER introduces a Holistic Demand Response Optimization Framework that will enable significant energy costs reduction (~45%) at the consumer side, while introducing buildings as a major contributor to energy networks’ stability in response to network constraints and conditions.
  • Project ID 768567 – RELaTED Project. RELaTED – an innovative concept of decentralized Ultra-Low Temperature (ULT) DH networks, which allow for the incorporation of low-grade heat sources with minimal constraints. Also, ULT DH reduce operational costs due to fewer heat losses, better energy performance of heat generation plants and extensive use of de-carbonized energy sources at low marginal costs.
 • Projektovanje i izgradnja CHP postrojenja od 10 + 10 MW na TO „Voždovac „, u sklopu Programa koji finansira KFW banka – Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza 4.
 • Trogodišnji UNEP Projekat „Daljinska energetika u gradovima“, kao deo SE4ALL inicijative, gde je Beograd jedan od prvih pilot-gradova, Link:http://web.unep.org/energy/belgrade-become-champion-low-carbon-district-heating
 • UNEP Projekat „The Building Energy Efficiency Accelerator (BEA)“ “, kao deo SE4ALL inicijative, gde je Beograd odabran kao jedan od 6 „deep dive“ partnera. Link: http://unep.rs/en/News-Details.html.
 • Izrada elaborata energetske efikasnosti za postrojenja za proizvodnju toplotne energije ukupnog kapaciteta preko 2500MW.
 • Ispitivanje mogućnosti za solarno daljinsko grejanje u Beogradu.

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Član Inženjerske komore Srbije
  • Član skupštine Inženjerske komore Srbije
  • Predsednik podsekcije Mašinskih inženjera izvođača radova Beograda
 • Član društva za KGH – klimatizaciju, grejanje i hlađenje i Organizacionog odbora Kongresa KGH
 • Član SMEITS – Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije
 • Član ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
 • Član Društva termičara Srbije

 

 

Licence i setifikati:

 • Licenca energetskog menadžera za oblast industrijske energetike, izdata od Ministarstva Rudarstava i energetike Republike Srbije
 • Stručni ispit za poslove vezane za zaštitu od požara, izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Licenca za Odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, izdata od strane Inženjerske komore Srbije.
 • Licenca za Odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike, izdata od strane Inženjerske komore Srbije.
 • Licenca za Odgovornog projektanta termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike, izdata od strane Inženjerske komore Srbije.
 • Sertifikat o završenoj obuci za Gazdovanje energijom u industriji izdat od Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije. Obuku je finansirala Evropska Unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju.
 • Sertifikat o završenoj obuci za Rukovođenje projektima (General project menagement) u organizaciji švedskih konsultantskih kompanija „Goteborg Energi International AB“ i „AF Consultants“ kao i irske „Helm Corporation“. Obuku je finansirala švedska vladina agencija za razvoj – SIDA.
 • Potvrda o pohađanoj obuci iz Osnova Finansijskog upravljanja i kontrole (upravljanje rizicima, interne revizije i interne kontrole) broj 153-00-00063/2015-09-5, izdata od Ministarstva finansija Republike Srbije.

 

Publikacije:

 • Autor i koautor više od 25 stručnih radova objavljenih na međunarodnim konferencijama.

 

Priznanja:

 • – Medalja Društva za grejanje, hlađenje i klimatizaciju Srbije (pri Savezu Mašinskih i Elektro inženjera i tehničara Srbije – SMEITS) za doprinos u širenju znanja i tehnologija, postizanju energetske efikasnosti građevinskih objekata i sistema u njima, kao i doprinos širenju međunarodnog ugleda samog Društva

 

Kontakt:

e-mail: bojan.bogdanovic@bgdel.rs

mob: +381 64 8998 360