LEED edukacija u maju 2014. godine

Steknite suštinsko znanje o osnovama koncepta održive gradnje za sve LEED protokole sertifikacije. Upoznajte se sa LEED sistemom na detaljnom nivou pojedinačnih kategorija i upoznajte se sa osnovama procesa LEED sertifikacije. Ovaj kurs omogućava polaganje LEED Green Associate ispita.