Savet zelene gradnje Srbije predstavlja program kontinuirane LEED edukacije – originalne autorizovane LEED kurseve Američkog saveta zelene gradnje – USGBC-a.

Iskoristite privilegiju da u Srbiji učite prema najpoznatijem zelenom programu na svetu! – Za prijavljivanje na jedan ili više kurseva kontinuirane LEED edukacije po programu USGBC-a i kontaktirajte Savet zelene gradnje Srbije za nove termine održavanja kurseva.

Kurseve vodi: Energo Green Consultant USGBC Education Partner.

Kurseve vodi Marija Golubović, direktor kompanije Energo Energy Efficiency Engineering sa iskustvom procesa sertifikacije LEED projekata u Italiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, i Srbiji, i predsednica Saveta zelene gradnje, koja je od strane Američkog saveta zelene gradnje (USGBC) izabrana za jednog od 109 licenciranih predavača iz 10 zemalja sveta kao USGBC Faculty (svega 15 stručnjaka je izvan SAD) – više o Marija Golubović, USGBC Faculty na linku ovde, pogledajte i profil predavača  na sajtu Američkog saveta zelene gradnje – Marija Golubović USGBC Faculty.

 • Sve zainteresovane zovemo da se prijave za kurseve 101-301 iz ponude Saveta, kao i za kurseve nove verzije LEED v4:
 •  „Uvod u novi LEED v4 sistem sertifikacije“
 • „Razumevanje LEED protokola za projektovanje i gradnju (LEED BD+C)“

 

KURS 1
Green Building Basics and LEED

GBCI CE Hours: 0
Vreme trajanja kursa: 4 sata
ispunjava preduslov za polaganje LEED GA ispita

Ukoliko ste početnik za zelenu gradnju i želite da čujete osnove, ovo je pravi kurs za vas. Naučite o počecima LEED standarda i razvoju zelene gradnje, njenim najboljim primerima i osnovama LEED sistema sertifikacije uključujući osnovni koncept i pojmove koji se pominju u LEED standardu.

Ciljevi kursa:

 • Opis zelene gradnje i LEED standarda
 • Upoznati zadatak svake od LEED kategorija
 • Objasniti ključne pojmove i koncepte održivosti
 • Prepoznati najbolja iskustva zelene gradnje
 • Upoznati najbolje primere
 • Diskutovati o finansijskom uglu zelene gradnje
 • Prepoznati sopstvenu ulogu u zelenoj gradnji

 

KURS 2
Core Concepts & Strategies

GBCI CE Hours: 0
Vreme trajanja kursa: 8 sati
Kurs je priprema za LEED GA ispit

Steknite suštinsko znanje o osnovama koncepta održive gradnje za sve LEED protokole sertifikacije. Upoznajte se sa LEED sistemom na detaljnom nivou pojedinačnih kategorija i upoznajte se sa osnovama procesa LEED sertifikacije. Ovaj kurs omogućava polaganje LEED Green Associate ispita.

Ciljevi kursa:

 • Prepoznajte ključne komponente LEED sistema sertifikacije
 • Diskusija o osnovama LEED procesa sertifikacije
 • Opis namera i povezanosti svake od LEED kategorija
 • Objašnjenje regulative, kriterijuma i namera svake od kategorija
 • LEED standarda
 • Prepoznavanje uspešnih LEED strategija i načina praćenja sticanja
 • poena u određenim kategorijama.

 

KURS 3
Understanding the Building Design + Construction LEED Rating Systems

GBCI CE Hours: 7
Vreme trajanja kursa: 8 sati
Kurs je osnova za polaganje LEED AP BD+C ispita

Steknite suštinsko znanje LEED BD+C sistema sertifikacije, uključujući ciljeve kredita, zahteve, referentne standarde, ali i sinergiju između kredita i osnove LEED procesa sertifikacije. Ovaj kurs pruža osnovu za polaganje LEED AP BD+C ispita.

Preduslovi za kurs: osnovno znanje o zelenoj gradnji i, preporučeno, završen LEED 201 kurs.

Ciljevi kursa:

 • Prepoznavanje ključnih aspekata BD+C protokola i razlika između različitih sistema sertifikacije iz ove grupe standarda (NC, CS i Schools)
 • Identifikacija minimalnih programskih zahteva za BD+C sistem
 • Opisati ciljeve, namere i zahteve BD+C prerekvizita
 • Identifikovati sinergiju između BD+C kredita
 • Planiranje ključnih obzira i zahteva LEED procesa sertifikacije

 

KURS 4
Implementing the BuildingDesign + Construction LEED Rating System

GBCI CE Hours: 7

Naučite kako da primenite LEED BD+C sistem, sa fokusom na LEED NC (New Construction – novogradnja), tako što ćete na ovom kursu proći kroz sve faze i ključne tačke za donošenje odluka na tipičnim projektima. Uključite se u dijalog sa iskusnim predavačem (LEED Faculty) i drugim polaznicima koji već rade na implementaciji LEED strategija i sertifikacije.

Preduslovi za kurs: dobro znanje LEED BD+C sistema i, preporučeno, završen 251 kurs.

Ciljevi kursa:

 • Detaljno objašnjenje osobenih aspekata standarda LEED 2009 New Construction and Major Renovation
 • Primeniti i voditi LEED proces sa drugim akterima
 • Primeniti LEED alate na projekte novogradnje ili većih rekonstrukcija
 • Identifikovati ključne momente u odlučivanju tokom procesa sertifikacije objekta po LEED standardu

Skraćenice iz teksta:

 • BD+C – Building Design + Construction
 • USGBC – United States Green Building Council
 • NC – New Construction
 • MR – Major Renovation
 • GBCI – Green Building Credential Institute