Savetu zelene gradnje Srbije se priključio internacionalni član dr Sonja Dragojlović Oliveira sa univerziteta UWE Bristol iz Engleske

Sonja je arhitekta, istraživač i pedagog sa strastvenim uverenjem i interdisciplinarnim radom između prakse i akademije u nizu disciplinskih oblasti i raznih analiza. Ostvarena kroz učešće na raznim stručnim projektima i sa željom da se u okviru Saveta aktivira i pomogne svojim iskustvom u istim, posebno kada je u pitanju izgrađena sredina, nauka o životnoj…

Savet zelene gradnje Srbije je dobio ekspertsku podršku u vidu novog člana, profesora dr Čedu Maksimovića

Čedo T. Maksimović rođen je 1947 godine u Glamočanima, opština Srbac, danas Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio i Srpcu, srednju školu i Građevinski fakultet (Odsek za Hidrotehniku) u Beogradu 1971 godine na kome je i magistrirao i doktorirao. Deo istraživanja za doktorat obavio je Engleskoj na Institutu za hidraulička istraživanja u Volingfordu…