Savetu zelene gradnje Srbije se priključio internacionalni član dr Sonja Dragojlović Oliveira sa univerziteta UWE Bristol iz Engleske

Sonja je arhitekta, istraživač i pedagog sa strastvenim uverenjem i interdisciplinarnim radom između prakse i akademije u nizu disciplinskih oblasti i raznih analiza. Ostvarena kroz učešće na raznim stručnim projektima i sa željom da se u okviru Saveta aktivira i pomogne svojim iskustvom u istim, posebno kada je u pitanju izgrađena sredina, nauka o životnoj…