Omotač zelenih zgrada, pored uticaja na energetsku efikasnost objekata, u velikoj meri određuje i ukupan komfor za korisnike, kao i dugotrajnost samog objekta.

Omotač zelenih zgrada, pored tradicionalnih karakteristika vezanih za integritet i bezbednost objekata, i savremenih zahteva za energetskom efikasnošću, treba da ispuni i zahteve koji se tiču karakteristika održivosti primenjenih materijala, reciklaže materijala, uticaja objekta na neposredno okruženje, kao i visoke standarde zahtevanog komfora za korisnike u zelenim zgradama.

Saznaćete na predavanju:

 • principi bioklimatskog projektovanja i gradnje omotača zgrada
 • dnevna svetlost
 • zaštita od Sunca
 • prirodna i kombinovana ventilacija
 • principi renoviranja omotača zelenih zgrada
 • odabir materijala i Sistema za omotač zelenih zgrada

Sadržaj predavanja:

 • osnove i glavni principi
 • sunčevo i dnevno svetlo
 • prirodna ventilacija i omotač
 • dinamični i višenamenski omotači
 • zelena obnova omotača
 • materijali za zelene omotače
 • process projektovanja zelenog omotača
 • projekti

Predavanje o omotaču zelenih zgrada (Building envelopes for green buildings) deo je međunarodne platforme obrazovanja u oblasti zelene gradnje koji je pokrenula Evropska regionalna mreža zelene gradnje (ERN). Nacionalni saveti zelene gradnje integrišu ova predavanja u svoje obrazovne programe.

O predavačima

Aleksandra Krstić-Furundžić je rukovodilac Departmana za arhitektonske tehnologije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i gostujući profesor na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banja Luci. Profesionalno angažovanje usmereno je na oblasti arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada, i ekološki i energetski odživa arhitektura. Objavila je više knjiga, poglavlja u međunarodnim i nacionalnim monografijama, radova u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima konferencija. Više o predavaču na sajtu Arhitektonskog fakulteta.