Leta 2013. godine Savet zelene gradnje obeležava mali jubilej – preko 500 domaćih profesionalaca učestvovalo je na našim kursevima, predavanjima i panelima o zelenoj gradnji.

2013. godine organizujemo serijal od četiri mini-predavanja sa diskusijama koji će osvetliti zelenu gradnju iz različitih uglova. Predavanja su besplatna za članove Saveta zelene gradnje, volontere Saveta i studente.

Predavanja će se održavati u avgustu, petkom od 14 do 16 časova u prostorijama Saveta zelene gradnje (u slučaju izmena svi prijavljeni polaznici biće blagovremeno obavešteni).

  • 9. avgust: Zeleno pranje – Kada je nešto zelena gradnja a kada samo prazan marketing? Koji su primeri zelenog pranja u domaćoj medijskoj i tržišnoj praksi?
  • 16. avgust: Rizici zelene gradnje – Koje su prednosti i mane zelenih zgrada u smislu bezbednosti i dugotrajnosti? Da li je teže ili lakše osigurati zelenu zgradu?
  • 23. avgust: Međunarodni zeleni standard – Koje su razlike među standardima zelene gradnje? Kako se u Evropi primenjuje “američki standard”, i obrnuto?
  • 30. avgust: Zelene škole – Kada i gde počinje vaspitanje o održivosti? Najava Dana zelenih škola i poziv na akciju uz podršku Saveta.