Zelene škole – stvaranje i upravljanje

Predavanje o stvaranju i upravljanju projektima zelenih zgrada (Creating and Managing Greener Schools) deo je međunarodne platforme obrazovanja u oblasti zelene gradnje koji je pokrenula Evropska regionalna mreža zelene gradnje (ERN). Nacionalni saveti zelene gradnje integrišu ova predavanja u svoje obrazovne programe.

Omotač zelenih zgrada

Omotač zelenih zgrada, pored tradicionalnih karakteristika vezanih za integritet i bezbednost objekata, i savremenih zahteva za energetskom efikasnošću, treba da ispuni i zahteve koji se tiču karakteristika održivosti primenjenih materijala, reciklaže materijala, uticaja objekta na neposredno okruženje, kao i visoke standarde zahtevanog komfora za korisnike u zelenim zgradama.

LEED edukacija u maju 2014. godine

Steknite suštinsko znanje o osnovama koncepta održive gradnje za sve LEED protokole sertifikacije. Upoznajte se sa LEED sistemom na detaljnom nivou pojedinačnih kategorija i upoznajte se sa osnovama procesa LEED sertifikacije. Ovaj kurs omogućava polaganje LEED Green Associate ispita.