SrbGBC, kao Partner CEDEFA, učestvuje sa stručnom temom svog člana: Predlog optimizacijonog modela za izbor gradjevinskih mera pri energetskoj sanaciji termičkog omotača zgrade; Građevinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, predavač Zorana Petojević dipl.inž.građ.

Četvrtak 24. maja od 9:30 do 12:00h, Svečana sala Mašinskog Fakulteteta, Univerzitet u Beogradu.

Pozivamo zainteresovane da posete Forum, ulaz je slobodan.

Nedelje Energije traje od 21. do 25. i ovde možete pogledati kompletan Program, kao i Program okruglog stola: Energetika i infrastruktura – Srbija na novom putu svile.