Član Saveta, Arhitektonski fakultet, poziva Vas na završnu konferenciju EmBuild projekta, čiji je učesnik.

Energetski efikasne zgrade – Planirajte! Investirajte! Renovirajte! 

 

Konferencija će se održati, u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda, Dragoslava Jovanovića br. 2, u četvrtak, 07. juna 2018. godine sa početkom u 09.00 časova.

 

Završna konferencija projekta EmBuild uvrštena u Dane Energije kao deo Evropske nedelje održive energije (EUSEW)!

Projekat EmBuild je finansiran od strane programa evropskog programa za razvoj nauke Horizon 2020, a podržan je od strane Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama i sprovodi se od strane Univerziteta u Beogradu koji je član međunarodnog konzorcijuma u kojem učestvuju partneri iz: Bugarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Nemačke i Belgije. Sprovođenjem projekta u Srbiji rukovodi prof. dr Milica Jovanović Popović (AF) ispred grupe fakulteta Univerziteta u Beogradu: Arhitektonskog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta.

 

Osim učesnika projekta, na konferenciji će biti prisutni i predstavnici regulatornih tela EU u ovoj oblasti, Energetske zajednice, kao i međunarodnih institucija koje finansiraju projekte u oblasti energetske efikasnosti.

Rok za registraciju zainteresovanih je 05. jun 2018. putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcrv0fy_LohBr2QFsxyS_RTyRfS4HITA-TEClJwVH64SiUw/viewform

Agendu konferencije možete pogledati ovde: http://embuild.eu/news/energy-efficient-buildings-thousands-of-local-plans-for-one-common-goal-embuild-final-conference/