23. April 2020. / 15 časova /

WorldGBC Europe organizuje ThinkTank webinar na temu Cirkularne ekonomije, koji je otvoren za sve nacionalne Savete zelene gradnje Evropske regionalne mreže WorldGBC i njihove članove.

 

Namenjen je onima koji žele da saznaju kako novi EU Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju može uticati na poslovanje u građevinskom sektoru.

Šta to znači za izgrađenu sredinu? Kako da građevinski sektor postigne tu cirkularnost, kao i net-zero ugljen-dioksida? U okviru webinara istraživaće se politika i primeri liderstva na  tržištu koji mogu pomoći da se to sprovede.

  • Saznajte šta Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju EU znači za sektor sa stručnom kombinacijom zagovaranja
  • Saznajte, od vodećih kompanija na tržištu, o studijama slučaja izgrađene sredine iz ugla cirkularnosti
  • Otkrijte nove resurse iz cele Evrope kako bi smo pokrenuli transformaciju tržišta od linearnog ka cirkularnom

 

Potvrđeni govornci:

Audrey Nugent, Head of Advocacy, WorldGBC Europe – Policy briefing on the circular economy action plan

Trond Simonsen, Head of Environment, Entra ASA – KA13: Norway’s most circular building

Anne Solgaard, Head of Competence, NorwayGBC – „Think before you demolish“: NorwayGBC’s latest circular economy resource

Registracija će biti potvrđene samo članovima SrbGBC zato je obavezno da, pri registraciji, navedete naziv svoje organizacije i članstvo u SrbGBC.