Rezime

Vera Pullen ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u različitim aspektima zaštite životne sredine, kao što je razvoj politike i projekata, sprovođenje međunarodnih projekata/programa i tehničke pomoći u Srbiji i drugim zemljama zapadnog Balkana.

 

Pružila je konsultantske usluge vladama (kao što je srpska), međunarodnim organizacijama (UNDP i IMG), globalnim i lokalnim nevladinim organizacijama ( Svetska organizacija za prirodu WWF MedPO i NVO Green Home u Crnoj Gori i Albaniji) i privatnim kompanijama (za upravljanje imovinom i objektima, medijima (aim) i dr.).

 

Vera Pullen je završila osnovne i master studije ekologije i zaštite životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

 

Vera može pružiti stručnost u planiranju projekata i budžeta, nabavkama u skladu sa SPG, PRAG procedurama i ugovornim uslovima FIDIC-a. Dalje, stručnost u upravljanju otpadom i uvođenjem primarne separacije otpada; ocena kvaliteta vode – ekološki potencijal/status vodnih tela i monitoring; upravljanje prirodnim resursima; procena uticaja na životnu sredinu i ekološka ocena lokacija za nove i zgrade u upotrebi po BREEAM šemi sertifikacije i dr.

 

https://www.linkedin.com/in/verapullen/

E-mail: vera.pullen.ea@gmail.com
Mob: 064 184 92 73
Beograd, Srbija