Studio Ener-tekt je arhitektonski studio koji posluje od 2022. sa glavnim fokusom na dizajn u oblasti zelene i održive gradnje, kao i istraživanju mogućnosti dekarbonizacije građevinskog sektora kroz optimizaciju energetske performanse objekata. Osnivač i direktor je dr Aleksandar Tepavčević, doktor nauka u oblasti održive arhitekture i zelene gradnje sa Tehničkog Univerziteta u Gracu, koji je ujedno projektant sa dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u Nemačkoj, Austriji i Poljskoj.

Kako sam studio izdvaja, posvećenost održivoj gradnji Studija Ener-tekt se ogleda kroz tri glavna principa prilikom izrade projekata:

  • projektovanje u skladu sa principima bioklimatske arhitekture i pasivhaus standarda u svrhu preliminarne optimizacije buduće operativne energije objekta
  • materijalizacija objekata u skladu sa „low carbon“ konceptom, radi optimizacije bilansa ugrađene energije i kontrolisanja emisije štetnih gasova;
  • kompletnu evaluaciju energetske performanse objekata, kroz izradu dinamičkih simulacija objekata (modelovanje digitalnih blizanaca objekata) kao kontrolnog mehanizma efikasnosti predloženog rešenja.

Izvor: Studio Ener-tekt

Usluge koje Studio pruža, potvrđuju ključnu vezu sa Savetom čiji je član postao. Među ključnima izdvajamo: projektovanje objekata i konsalting u oblasti održive gradnje; izradu solarnih studija, energetskih pasoša, dinamičkih energetskih simulacija za postojeće i novoplanirane objekte (digital twin modelling); izrade energetskih masterplanova na urbanističkom nivou (urban energy modelling); kao i izradu studija ocene životnog ciklusa objekata (Life Cycle Assessment). Među referencama se ističu: Vizija i koncept energetski neutralnih kuća (međunarodno priznanje za Symbion kuću na konkursu „E-mobility House“ u organizaciji nemačke kompanije Isorast) i „off-grid“ turističkih objekata (Celadon Woods Resort), učešće u izradi projekta rekonstrukcije i koncepta energetske rekonfiguracije objekta Spens-a u Novom Sadu, i modela digitalnih blizanaca za objekat Spens-a i kompleks bazena Rodenkirchenbad u Kelnu u Nemačkoj.  Od  realizovanih projekata izdvajaju se izgradnja stambenog objekta sa tri jedinice u Kirchentellinsfurtu u Nemačkoj, dogradnja jednoporodične vile u okolini Budimpešte i sanacija i delimična transformacija objekta jednoporodične kuće u zanatsku (kraft) pivaru u Vrbasu.

Izvor: Studio Ener-tekt

Studio Ener-tekt ističe da pristupanje Savetu zelene gradnje Srbije vidi kao mogućnost za aktivno doprinošenje promociji principa zelene gradnje u Srbiji i regionu, unapređenju kvaliteta i energetske efikasnosti našeg građevinskog sektora, kao i razmenu iskustava i saradnju sa ostalim članovima Saveta.

Više informacija o Studiju Ener-tekt možete naći na njihovom sajtu.