ALUMIL ENERGETSKI EFIKASNA SISTEMSKA REŠENJA NA GOOGLE POSLOVNOJ ZGRADI U NJUJORKU

Američka multinacionalna kompanija Google, koja je specijalizovana za internet pretragu i oglašavanje, 2010. godina kupila je nekadašnju zgradu komercijalne luke Njujorka. Ovaj objekat otvoren je 1932. godine, kao delo arhitekte Lusby Simpson i studija Abbott, Merkt & Co u stilu Art Deco-a i nalazi se pod zaštitom kao kulturno dobro od izuzetno visokog značaja.

 

Zgrada koju je Google kupio prostire se na površini od 270.000 m² i time predstavlja trenutno treću zgradu po površini u Njujorku i jednu od najvećih poslovnih zgrada u svetu.

Želja kompanija Google bila je da na postojećem objektu poboljša estetsku vrednost, energetsku efikasnost i bezbednost. Takođe, važno im je bilo da se očuva projektovana forma zgrade, da unutrašnji prostor ima prirodno osvetljenje i da prozori budu veoma čvrsti i izdržljivi.

Projekat je podrazumevao ugradnju 3500 prozora na Google zgradi, sa koeficijentom Uw = 0,57 W/m²K tako da je bilo potrebno projektovati prozore ekstremno visokog nivoa toplotne izolacije.

Nakon obavljenih pripremnih analiza i izrade tehničke dokumentacije, 2012. godine započet je proces selekcije dobavljača prozora, koji je išao u nekoliko faza u trajanju od godinu dana.

Status objekta nalagao je da se renoviranje sprovede tako da intervencije po pitanju pre svega otvora na fasadi ne smeju odstupati od postojeće forme, a takođe ni radovi na samoj obradi fasadnih zidova.

ALUMIL je bila jedina kompanija koja je ponudila namenski projektovano vrhunsko sistemsko rešenje kombinovanjem profila iz serije SUPREME S91, sa još boljom toplotnom izolacijom od one koje je Google tražio, a to je Uw = 0,55 W/m2K.

Rešenje je dato u vidu specijalno termički izolovanog prozora koji uključuje kompozitne hidroizolacione gume, ojačane materijale za termičku izolaciju, trostruko zastakljivanje, posebnu poliuretansku penu Kooltherm (ALUMIL Energy bar) i brisoleje.

 

 

 

Ispitivanja performansi su obavljena u savremenim komorama za testiranje u ALUMIL kompaniji u Grčkoj a kasnije i u SAD-u, na vodonepropustljivost, propustljivost vazduha i opterećenja od udara vetra.

Tipolologiju su činili otvarajući prozori u kombinaciji sa fiksnim delovima u dimenzijama 3310mm x 2640 mm. Finalna tipologija rezultat je i ankete zaposlenih u Google kompaniji koji su predloženo rešenje ALUMIL kompanije proglasili za najinspirativnije. Na ovaj način, osluškujući potrebe klijenta i zahvaljujući odličnoj saradnji, obezbeđeno je jedinstveno rešenje za Google poslovni prostor u Njujorku.

ALUMIL sistemsko rešenje urađeno je takođe i prema svim zahtevima Google kompanije po pitanju zaštite životne sredine. Glavni izazovi projekta bili su ekološki zahtevi koje je Google imao od potencijalnih dobavljača, a inženjeri ALUMIL kompanije izvršili su temeljnu analizu potrebne energije, koja je obuhvatala i LEED sertifikacione specifikacije.

Urađena je detaljna analiza proračuna neophodne potrošnje energije u koju je uključena i potrošnja količine energije potrebne za transport kontejnera sa materijalom od ALUMIL fabrike u Grčkoj do gradilišta u Njujorku.

Ovo je omogućilo da se konačna analiza lako kvantifikuje. Konsultanti za životnu sredinu u Google kompaniji su pregledali i potvrdili da ALUMIL ispunjava ekološke standarde postavljene za projekat.

Posvećenost snažnog ALUMIL tima za inženjering i istraživanje i razvoj ispunila su očekivanja klijenta i konačna odluka o dodeli ovog zadatka kompaniji ALUMIL doneta je u decembru 2013. godine, a radovi su završeni u predviđenom roku i u okviru planiranog budžeta 2016. godine.

Test uzorak koji je korišćen za ovaj projekat nalazi u ALUMIL izložbenom salonu na Novom Beogradu.

Visoko napredni tehnološki stepen u kombinaciji sa sposobnošću kompanije da pruži rešenja prilagođena projektima, čine ALUMIL jednom od najkonkurentnijih kompanija u industriji na globalnom nivou, koja kontinuirano sprovodi svoju misiju podizanja kvaliteta života ljudi unapređujući i performanse prostora u kojima borave i sve to u skladu sa održivošću.