Izgrađena sredina suočava se sa dva glavna izazova: da postane održivija / sa većim osvrtom na ljude – na njihovo blagostanje, dok istovremeno treba da omogući efikasan odgovor na klimatske promene i rapidno smanjenje biodiverziteta. Da bi se prevazišli ovi izazovi, potrebne su kombinovane tehnološke i društvene inovacije.

Evropska komisija je iz tog razloga pokrenula dve velike inicijative za podršku zainteresovanim stranama u građevinskom ekosistemu: Built4People Partnership (B4P) za finansiranje inovativnih projekata, i New European Bauhaus (NEB) koji je pokrenuo kreativni i transdisciplinarni pokret za ponovno osmišljavanje održivog života i ujedno omogućio učesnicima iz različitih sredina da udruže snage.

Evropsko partnerstvo u okviru Horizont Europe vode WorldGBC i ECTP i fokusira se na istraživanje održive izgrađene sredine usredsređene na ljude. HORIZON projekat NEBULA je nastao kao potreba da rezultat rada razvijenog u Built4People (B4P) partnerstvu bude nadograđen.

To je projekat koji finansira EU i koji će uspostaviti mrežu Inovacionih klastera Built4People (B4PIC), povezujući i skalirajući inovacije širom Evrope. Savet zelene gradnje Srbije je, zajedno sa još 6 Saveta WorldGBC Europe mreže, uključen u projekat pod okriljem WorldGBC.

Cilj projekta NEBULA je da okupi moćnu mrežu inovatora kako bi ubrzala transformaciju u visoko fragmentiranom sektoru izgrađene životne sredine. Tačnije, da aktivira i neguje mrežu inovacionih klastera i ujedno bude most između B4P i NEB inicijative, tako što će:

širiti transdisciplinarni i participativni pristup inovacijama, kroz aktivnosti vršnjačkog učenja, uključujući razvoj smernica o konceptima NEB (tj. povezivanje arhitekture, inženjerstva i humanističkih nauka), uspostavljanje mreže ambasadora NEB-a i niz lokalnih radionica i vebinara;

olakšati umrežavanje i saradnju između inovatora kroz aktivnosti otvorenih inovacija, obuke za inovacione klastere, identifikaciju i promociju inovacija sa visokim tržišnim potencijalom i pristup platformi Metabuilding (posebnom alatu za pronalaženje partnera);

poboljšajti pristup javnim i privatnim fondovima za inovatore kroz postavljanje finansijskog alata koji će identifikovati mogućnosti finansiranja i obezbediti materijale za obuku o tome kako da pristupe ovim sredstvima.

Za više detalja oko NEBULA projekta, kontaktirati info@serbiagbc.rs i pratiti LinkedIn i Twitter stranice Saveta zelene gradnje Srbije