Skupštine Grada Beograda, 13. mart2018.

Radionici su kao posmatrači prisustvovali članovi Saveta Martin Elezović – Atrium Consulting, Aleksandar Đelić –  Božović, Đelić & Ivković i izvršni direktor Saveta Dragana Korica, dok je Bojan Bogdanović bio prisutan kao član radne grupe BEA projekta.

Kao završno održana radionica cilj je bio da se kroz retrospektivu na dvogodišnji rad dođe do konkretnog zaključka. Podsetilo se na to da su bile 2 radne grupe, preciznije dva projekta:

– energetska efikasnost u grejanju

– energetska efikasnost u zgradama

Proizvodi BEA projekta su:

– Priručnik o energetskoj efikasnosti u stambenim zgradama i kućama, koji je bio prezentovan (https://serbiagbc.rs/prirucnik-o-energetskoj-efikasnosti-u-stambenim-zgradama-i-kucama/ )

– Sanacija projekta EE omotača zgrade osnovne škole (čekaju se sredstva), zamena kotla i prelazak na obnovljuvi izvor energije- biomasa.

– Projekat daljinskog grejanja u gradovima

 

Jedan od opštih zaključaka je da zakonodavstvo/ministarstva treba da pokrene potrebu za održivošću, da bude lider, da bez toga nema dekarbonizacije. U narednih 5 – 10 god. treba obučiti ljude da to rade.

Marten de Grote (BPIE) je naveo primer Holandije – plan da do 2025. bude visokoefikasna i dekarbonizovana sa novom generacijom tehnologija.

 

Proces “Renoviranje Beograda” je dugačak a operativnost se postiže:

– stavljanjem Energetskog fonda u funkciju

– ukjučenjem građana

– Institucionalnim kapacitetom

 

Sprovedena je i anketa u kojoj su učesnici podeljeni u grupe imalai zadatak da daju konkretne ideja i vreme primene, koje bi doprinele ubrzanju realizacije pomenutog u okviru:

– finansija

– politika

– tehnologija