Izvor: Bing Map

Sa objavljenim rezultatima pozivnog konkursa Izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta sa zajedničkim sadržajima tehničkih fakulteta u Beogradu po prvi put su se, na jednom konkursu objekata javnog karaktera, uvrstili aspekti zelene gradnje. Ovo je veliki iskorak struke u pravcu održivog razvoja, kome je i SrbGBC dao svoj doprinos u ulozi jednog od savetnika u pripremi konkursa i radu žirija.

Savet zelene gradnje Srbije se na poziciji pro bono savetnika našao na osnovu Memoranduma o saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima iz Beograda, zadužene od strane vlade Republike Srbije za upravljenje projektom.

Smernice za projektovanje u okvirima zelene gradnje, koje su uvrštene u Konkursnom programu (8. Tehnički zahtevi i smernice) pripremila je radna grupa Saveta zelene gradnje Srbije. Smernice su date u šest tačaka, sa osvrtom da posebnu pažnju treba posvetiti dizajnu razmatranom kroz sve faze životnog ciklusa, radi usklađivanja ekoloških i ekonomskih parametara. Urbanističko-arhitektonska rešenja trebala su da svojim konceptom i dizajnom ponude predloge koji će, u kasnijoj fazi razrede projekta, obezbediti pozitivan uticaj izgrađene sredine; da bude energetski pozitivan, resursno neutralan i ugljenično negativan. Na savetniku je bilo i da žiriju dostavi i procenu implementacije navedenih smernica u dostavljenim rešenjima.

SrbGBC se ovom prilikom zahvaljuje Radnoj grupi na svom pro bono angažovanju, sa punim razumevanjem za sav uložen trud, kako na uspostavljanju smernica, tako i na posvećenosti savladavanja obimnog materijala svih osam timova.

 

Pred učesnicima je bio veoma zahtevan zadatak, a rezultat su rešenja koja su pokazala jednako visok nivo profesionalnog odgovora izazovu. Istovremeno, sva rešenja konkursa su potvrda da je struka veoma svesna da do promena u održivom pravcu mora doći; da se prate globalne i EU politike u vezi klimatskih inicijativa, kao i regulative pred kojima se nalazimo, na koje se RS obavezala da će se uskladiti. Ništa manje zahtevan zadatak nije bio ni pred žirijem, o čemu svedoči jednoglasna odluka da se dodele prva i tri druge nagrade i četiri obeštećenja:

Prva nagrada: projektni biro 4 MIND doo, Beograd;

Tri druge nagrade: projektni biro Dejan Miljković PR, Beograd; projektni biro Zabriskie doo, Beograd i projektni biro Teking doo, Niš;

projektni biro Dejan Miljković

projektni biro Zabriskie

projektni biro Teking

Obeštećenja: projektni biro 1×2 Zoran Abadić PR, Beograd; projektni biro DVA Studio doo, Beograd; projektni biro Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd; projektni biro Mapa Architects doo, Beograd.

projektni biro 1×2 Zoran Abadić

projektni biro DVA Studio

projektni biro Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

projektni biro Mapa Architects

Na sajtu UAS, zvanično zaduženog za javnu objavu rezultata, može se naći više detalja o svim rešenjima, kao i detalja u vezi pozivnog konkursa.

Svi akteri ovog projekta zaslužuju pohvalu jer su ovim konkursom uvrstili održivost kao parametar.
SrbGBC stoji otvoren za buduće saradnje vodeći se stavom da ovaj parametar treba da bude neizostavan deo budućih konkursa i projekata.

ČESTITAMO SVIM TIMOVIMA!

Na kraju, važno je bilo učestvovati, jer svi koji su izašli sa razumevanjem da će održivost biti među ključnim izazovima, izašli su kao pobednici!