Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, u utorak 18. jula u Domu Narodne skupštine organizovao je javno slušanje sa početkom u 12 časova, kao i četvrti sastanak Ekonomskog kokusa Narodne skupštine Republike Srbije, sa početkom u 11 časova, na temu: Predstavljanje Predloga zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, na kojem je bio pozvan i predstavnik Saveta zelene gradnje Srbije.

Na javnom slušanju, pored predstavnika odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Uglješe Markovića, prisutnima se obratio i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić koji je istakao da su pri izradi Predloga zakona glavni ciljevi bili ubrzanje procesa izdavanja građevinskih dozvola, obezbeđivanje veće transparentnosti postupka, usaglašavanje svih propisa kada je u pitanju građevinarstvo sa propisima Evropske unije, kao i promocija zelene gradnje i elektromobilnosti.

Osvrćući se samo na mere koje za cilj imaju zaštitu životne sredine, ovaj predlog zakona se može smatrati veoma inovativnim i na evropskom nivou, prema rečima Ministra Gorana Vesića, upravo zbog uvođenja pojma zelene gradnje. Ovim predlogom zakona je propisano da će svi objekti koji se budu gradili bruto površine, koja je veća od 10.000 kvadratnih metara, kao i objekti javne namene biti u obavezi da grade po sertifikatima zelene gradnje. Istovremeno, planirana je i stimulacija takve gradnje u vidu 10 posto popusta na doprinose za gradsko građevinsko zemljište. Između ostalog, Ministar je, pominjući i Savet zelene gradnje, istakao  koliki značaj ima saradnja sa predstavnicima stručne javnosti i organizacija civilnog društva pri donošenju ovog zakona, koji po svim parametrima može parirati evropskim i svetskim standardima održive gradnje. Takođe, tokom diskusije na temu – Predlog zakona, brojni poslanici su istakli zelenu gradnju kao važnu temu koja sve više dobija na značaju, kako od strane zakona, tako i od strane javnosti, i pohvalili odredbe koje su tome posvetile pažnju.

Savet zelene gradnje Srbije konstruktivnim predlozima dao je svoj stručni doprinos u pripremi predloga ovog zakona, koji po prvi put promoviše održivija rešenja kada je u pitanju građevinarstvo u našoj zemlji.