Petak 9. april 2021. / 10:00 – 16:00 h / Hibridno: Građevinski fakultet UB, Svečana sala i onlajn (registracija)/ RESTORE READY Conference in Belgrade

U organizaciji Univerziteta Beograd (Inovativni centar Mašinskog fakulteta i Arhitektonski fakultet) Beograd će, na lokalnom nivou, biti jedan od gradova domaćina (Athens, Warsaw, Paris, Madrid, Malmö, Sabden) RESTORE (Rethink Sustainability Towards a Regenerative Economy) konferencije.

Širenje rezultata akcije na makroregionalnom nivou u Evropi, otvaranje diskusije o regenerativnom pristupu održivosti i stvaranje uslova da bude zastupljeniji u izgrađenoj sredini je cilj konferencija. Namera je da se pokrenu razgovori radi upoređivanja lokalnih najboljih praksi sa smernicama i nalazima RESTORE-a, zato se pored predavača RESTORE-a uključuju i lokalni stručnjaci.

Na RESTORE READY konferenciji u Beogradu učestvovaće i Savet zelene grednje Srbije:

  • SerbiaGBC and sustainable building projects in Serbia: An Overview | Martin Elezovic
  • Living future green to improve the building environment. A case study in Serbia | Jovan Mitrovic
  • The Line park – Zone 8, Urban space transformation as a challenge for young talents | Ivana Korica, Una Korica