Prirodno-matematički fakultet (PMF) u Novom Sadu je najveći PMF u državi sa preko 6000 studenata i 600 zaposlenih. Fakultet je nstitucija od nacionalnog značaja kada je u pitanju osnov razvoja prirodnih nauka i industrije u Srbiji.

Edukativna i naučno-istraživačka delatnost PMF UNS odvija se u oblasti geonauke, hemije, informatike, matematike, fizike, biologije i ekologije.

“Prirodno-matematički fakultet je već godinama, kao kredibilan partner, prisutan u nacionalnim, a sve više u međunarodnim istraživačkim i inovacionim projektima. O kompetenciji istraživača sa PMF-a svedoči i podatak da se među 30 najcitiranijih istraživača sa teritorije Vojvodine nalazi čak 20 profesora i saradnika sa PMF-a.”

ističe  Prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, dekan PMFa

Fokus nekoliko istraživačkih grupa i centara su klimatske promene i urbanizacija, odnosno kako gradovi utiču na izmene klimatskih uslova na mikro i lokalnom nivou unutar grada. Ova istraživanja dovela su do definisanja preporuka za stvaranje klimatski svesnog urbanog dizajna u cilju unapređenja bioklimatskih uslova i zdravlja urbanog stanovništva Srbije. Kako su ciljevi ovih istraživanja u skladu sa definisanim ciljevima SrbGBC, otuda i prepoznavanje članstva u Savetu kao prilike da doprinesu odgovorima na mnoge izazove u sektoru.

Više o Prirodno-matematičkom fakultetu na: https://www.pmf.uns.ac.rs/en/