]RTS / VREME, 29.09.2017. –  Prilog o održanoj konferenciji „Ka net zero gradnji“ u organizaciji Saveta zelene gradnje Srbije.

Reportaža je o konferenciji, kao i ulozi Saveta koji je okupio stručnu javnost kako bi se skrenula pažnja o uticaju građevinskog sektora na klimatske promene; kao i o koracima koje treba preduzeti kako bi se zelenom gradnjom mogao smanjenjiti štetan uticaj gasova koji prouzrokuju efekat staklene bašte.   VIDEO>>>