12.02.2018. su pokrenute nove inicijative za evropsku „hipoteku za energetsku efikasnost“ pod pokroviteljstvom EU „EeMAP“ inicijative, čiji se bankarski i eksperti iz sektora građevinarstva pripremaju za pilot projekte širom Evrope.

Javne konsultacije o predlozima su sada otvorene za komentare do 12. marta, nakon objavljivanja važnog izvještaja o održivom finansiranju od strane EU finansijskih regulatora koji preporučuju podršku za energetski efikasne hipoteke.

Evropska regionalna mreža WorldGBC je jedan od ključnih partnera ove EeMAP inicijative, koja ima za cilj da pomogne u ispunjavanju nedostatka od 100 milijardi evra u godišnjim ulaganjima za energetsku efikasnost u zgradama, a koje su potrebne za ispunjavanje klimatskih ciljeva EU. Kao odgovor na pozive bankarskog sektora, predlozi u ponuđenim konsultacijama su postavili standardizovani evropski pristup energetski efikasnim hipotekama, kako bi pomogli zajmodavcima da uspostave i doprinesu rastu ovih proizvoda. Hipoteke energetske efikasnosti imaju za cilj da potrošačima pruže bolje pozajmice ili dodatna sredstva kada investiraju u energetski efikasne kuće ili renoviranje sa ciljem uštede energije.