26. Septembar / 18 -20 časova / Nova Iskra, Cara Uroša 18.

U organizaciji Saveta zelene gradnje Srbije uz podršku kreativnog hub-a Nova Iskra, 26. septembra u njihovom novom prostoru, održaće se Panel  koji prati ovogodišnju Kampanju mreže nacionalnih Saveta širom sveta #BuildingLife tokom Svetske nedelje zelene gradnje #WGBW2019.

Svakim danom, klimatske promene postaju sve ekstremnije i ozbiljnije, predstavljajući veliki izazov za život kakav poznajemo. Širom sveta, inicijative se posvećuju konceptu održivosti, pristupu koji povezuje mnogobrojne profesije. Kao i sama tema, tako je i odgovor kompleksan, ali u srži rešenja je potreba za dekarbonizacijom.

Građevinski sektor je među ključnima koji mora pretrpeti transformaciju jer 39% globalnih emisija CO2 povezanih sa energijom proističe iz zgrada. Cilj Saveta je da približi razumevanje odakle sve proizilazi CO2 i kako pristup kroz sagledavanje svih faza životnog ciklusa zgrade može doprineti u smanjenju njegove emisije. Jednako tome, mreža Saveta je svesna da sama ne može postići cilj, već svi zajedno moramo preduzimati korake koji treba da podstaknu na inovativna rešenja. Da bi ti koraci bili uspešni razmišljanje mora biti iz okvira budućnosti.

Omogućujući multidisciplinarni pristup saznanja i nove prakse, Panel ima za clj da ukaže da se emisije štetnih gasova mogu znatno smanjiti i time omogućiti da se prilagodimo i izgradimo našu održivu izgrađenu sredinu, poštujući životnu sredinu i biodiverzitet.

Kao zajednica, kreiranjem zelenih inicijativa i regulativa, efekat i trud može biti skaliran sa razmera zgrade, preko gradova, do krajnjeg globalnog cilja, ali pre delovanja na tom nivou, neophodno je da se iz različitih perspektiva razume šta sve izazovi obuhvataju.

Trasiranje putanje ka net zero emisiji, je već započeta, treba nam svest da svi moramo biti uključeni.

Učesnici

null

Dr Vladimir Đurđević

Vanredni profesor na Fizičkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, smer meteorologija.

Ekspertiza profesora Đurđevića je numeričko modeliranje klime, analiza klimatskih podataka, analiza uticaja klimatskih promena, procena rizika, procena ranjivosti i prilagođavanje na klimatske promene. Dobitnik je godišnje nagrade Fizičkog fakulteta za najproduktivnijeg istraživača i nagrade Fonda Borivoje Dobrilović Svetske meteorološke organizacije. Rukovodilac je grupe sa Fizičkog fakulteta koja je partner u projektu IS-NES3 (H2020). Takođe rukovodilac potprojekta i istraživač na projektima Ministrarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Učesnik je međunarodne inicijative „Mediterranean Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (Med-CORDEX)“ i član međunarodnog komiteta „Initiative for Regional Hydroclimate Project for Pannonian reagion (PannEX)“. Spoljni saradnik je Podregionalnog klimatskog centra za Jugoistočnu Evropu (SEEVCCC).

Bio je član radne grupe za realizacije aktivnosti Akcionog plana adaptacije na klimatske promene grada Beograda, a kao ekspert i konsultant, bio je koautor nacionalnih izveštaja o klimi prem UNFCC za Srbiju, BiH, Crnu Goru i Brazil.

null

Tomica Mišljenović

Asistent na Biološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, katedra za ekologiju i geografiju biljaka.

Asistent Mišljenović angažovan je na većem broju kurseva na osnovnim i master studijama, prvenstveno iz oblasti zaštite životne sredine, ekologije čoveka i urbane ekologije. U periodu od 2012. do 2017. godine bio je zaposlen kao rukovodilac Programa biologije i zaštite životne sredine u Istraživačkoj stanici Petnica, a od početka osnovnih studija do današnjih dana je i stručni vodič u Botaničkoj bašti Jevremovac. Obavljao je funkciju predsednika Saveta studenata Društva za toksikologiju i hemiju životne sredine SETAC Europe i organizovao je veći broj međunarodnih skupova i radionica iz oblasti zaštite životne sredine.  Uža oblast njegovog naučnog interesovanja je ekologija biljaka na staništima sa visokim koncentracijama teških metala, uključujući i biljke urbanih staništa, dok profesionalna interesovanja uključuju i održivi razvoj gradova, adaptacije na klimatske promene i ekologiju invazivnih vrsta. Završava doktorske studije na matičnom fakultetu.

null

Dr Milena Stojković

Associate Partner, Senior Environmental Analyst, Foster + Partners / Član Saveta zelene gradnje Srbije

Dr Milena Stojković (ARB, RIBA, LEED AP, WELL AP) je arhitekta i dizajner zaštite životne sredine. Sradanik je u Foster + Partners, globalnom studiju za održivu arhitekturu, urbanizam i dizajn, koji je osnovao Norman Foster 1967.godine. Njen rad se fokusira na razvijanje ekoloških reakcija i održivih strategija za projekte koji uključuju Apple globalne vodeće objekte, luksuzne stambene kule, aerodrome, zdravstvene ustanove i istraživačke i razvojne centre. Njene istraživačke aktivnosti se fokusiraju na merenje i poboljšanje performansi zgrada, zdravlje i dobrobit.

Milena je studirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i održivi ekološki dizajn –  the Architectural Association, u Londonu. Predavač je na the UCL Bartlett MSc Environmental Design and Engineering programme. Živi i radi u Londonu.

null

Marko Dragićević

Saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (član Saveta zelene gradnje Srbije)

Master akademske studije je završio 2017. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde radi kao saradnik u nastavi od 2015. godine.

Dobitnik je prve nagrade za 2019. godinu eVolo internacionalnog konkursa za solitere budućnosti, s projektom vertikalne deponije u Beogradu koja od prerađenog otpada proizvodi struju; prve nagrade za rešenje glavnog gradskog trga u Leposaviću (2019); druge nagrade Salona urbanizma za rekonstrukciju starog gradskog jezgra Ivanjice (2018.); druge nagrade za rezidencijalni kompleks u Trnavi (2017.) i druge nagrade za rekonstrukciju Vajfertove pivare u Pančevu (2015.).

Uže polje interesovanja vezuje za industrijske objekte, digitalni dizajn i grafičko programiranje.

null

Dragana Korica

CEO u Savetu zelene gradnje Srbije (član WorldGBC)

Dragana, mast.inž.arh. je od 2017. godine, kao izvršni direktor Saveta, posvećena realizaciji ciljeva organizacije; da se podstakne i vodi transformacija srpske građevinske industrije i tržišta ka održivoj – zelenoj gradnji.

Stručni rad realizovala je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, IMK istog, EKI RD Studiju, EKI RS Compani i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (saradnja sa privredom); na zadacima projektnog menadžmenta, sinhronizaciji i samom projektovanju kao i nadzoru na realizaciji istih, kao direktor i odgovorni projektant, učešćem u nastavi, na izradi publikacija, kao gostujući predavač i revizor.

Autor je i koautor arhitektonskih i urbanističkih projekata, urbanističkih planova, revizija, enterijera i grba Građevinskog fakulteta UB. Kao koautor nagrađivana je na nekoliko urbanističko-arhitektonskih konkursa.

Moderator

null

Ivana Lakić

Glavni i odgovorni urednik Real Estate Magazina

Ivana je u svetu digitalnog marketinga više od sedam godina tokom kojih se posebno posvetila razvoju poslovnih medija. Od početka 2018. godine na mestu je glavnog i odgovornog urednika Real Estate magazina, jedinstvenog izdanja o svetu nekretnina, a krajem 2018. postavljena je i za rukovodioca marketinga u kompaniji za promet nekretnina West Properties.

Imala je priliku da vodi marketinške aktivnosti i aktivno učestvuje u razvoju korporativnih komunikacija brojnih kompanija, a takođe bila je odgovorna i za planiranje i sprovođenje brend strategija medija u kojima je radila.

Ivana je ušla u uži izbor za Godišnju nagradu Udruženja menadžera Srbije u kategoriji „SAM Nagrada za podsticaj i promociju privrednih tema“ za 2016. godinu.

Završila je master program Marketing menadžment i odnosi s javnošću na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Registracija za događaj se može izvršiti

Prijatelj Kampanje #BuildingLife #WGBW2019 #SerbiaGBC