ACO Grupa u okviru koje posluje i ACO Srbija i Crna Gora, jedan je od svetskih lidera u razvoju i proizvodnji inovativnih rešenja u oblasti upravljanja površinskim vodama i vodama unutar objekata, istovremeno investirajući u razvoj sistema za odvodnjavanje koji može da upravlja i odvede velike količine vode. Svojim integrisanim pristupom i inovativnim rešenjima, ACO se zalaže za profesionalno odvodnjavanje, ekonomično prečišćavanje, kontrolisano ispuštanje i ponovnu upotrebu vode.

Proizvodni sistemi kompanije ACO su razvijani i da pruže doprinos zaštiti životne sredine. Učestvujiući sa svojim proizvodima na različitim vrstama objekata (aerodromi, luke i pristaništa, logistički i distributivni centri, šoping centri, hoteli, poslovni, privatni objekti), naročito onim sa velikim uticajem na izgrađenu sredinu, jasno je zašto ACO može imati značajan doprinos trasiranju putanje ka održivosti koju Savet promoviše. Zajednički cilj, dobrobit zajednici kroz promociju održivih rešenja, rezultirao je članstvom kompanije ACO Srbija i Crna Gora u Savetu zelene gradnje.

Izdvojeno, samo koncept plavi i zeleni krovovi, već potvrđuju tu održivost ukazujući na veoma važnu ulogu u kreiranju neophodnih održivih urbanih sredina; smanjenje temperature u gradovima, povećavanje kvaliteta vazduha, smanjenje buke i zagađenosti vazduha, prikupljanje kišnice, navodnjavanje, bolja termoizolacija i energetska efikasnost objekata, kao i jačanje biodiverziteta urbanih sredina, koraci su neophodni zajednici kako bi se neutralisao negativan uticaj usled klimatskih promena. ACO Roofbloxx je kompletan sistem za upravljanje površinskim vodama namenjen za plave, zelene i plavo/zelene krovove. Ovaj sistem omogućava inženjerima da kreiraju platformu za odvodnjavanje koja pruža fleksibilnost neophodnu za kreiranje kreativnih, multifunkcionalnih zelenih površina na krovovima. U kombinaciji sa ACO regulatorom protoka za plave krovove, jedinice ACO Roofbloxx mogu da skladište kišnicu na samom izvoru kako bi kontrolisali protok površinskih voda sa krova. Sam sistem može trajno da čuva određeni procenat prikupljene vode, čime se isti može koristiti kao pasivni sistem za navodnjavanje.

Više o sistemima na stranici ACO Srbija i Crna Gora https://www.aco.rs/proizvodi/infiltracija-i-upravljanje-vodama/aco-roofbloxx