PREDSEDNIK
Bojan Bogdanović, član Odbora direktora

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine (Master), smer Termotehnika. Poseduje licence Energetskog menadžera za oblast industrijske energetike, Odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, Odgovornog projektanta i licencu Odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike. Autor je i koautor više od 25 stručnih radova objavljenih na međunarodnim konferencijama.

Zaposlen je u EBRD na poziciji Glavnog menadžera fonda – obnovljiva energija / Zapadni Balkan. Iza sebe ima više od 17 godina rada u u JKP „Beogradske elektrane“, iz koje je otišao sa pozicije Operativnog rukovodioca inženjeringa.

Predstavnik je SrbGBC u Nacionalnom konventu za Poglavlje 15 (Energetika).

Od 2017. godine Individualni je Član u Savetu zelene gradnje Srbije.

POTPREDSEDNIK
Duška Grujić, član Odbora direktora

Diplomirala je na Arhitekonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1992. godine (Master). Ima položen stručni ispit – projektovanje. Poseduje licencu 381 – Inženjer Energetske efikasnosti. Od 2000. godine zaposlena u kompaniji Saint – Gobain građevinski proizvodi, kao menadžer za projekte i prodaju, zatim kao menadžer za razvoj poslovnih projekata, a od 2018. u sektoru Ecophon, kao Regionalni menadžer prodaje. Prethodno zaposlenje (1993. – 2003.) u Stankom korporaciji, na rukovodećim i inženjerskim pozicijama (original CV u prilogu).

Od 2016. godine Saint – Gobain je član Saveta zelene gradnje Srbije, čiji je gđa. Grujić predstavnik.

Dr Budimir Sudimac, član Odbora direktora

Diplomirao je na Arhitekonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine. Na istom Magistrirao 2010. godine, a 2016. i doktorirao (nagrada Privredne komore BG za najbolji doktorski rad). Od 2002. godine zaposlen je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2011. je u zvanju docenta  na departmanu za Arhitektonske tehnologije / Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada. Pored nastavne obavlja i funkciju Prodekana za finansije i  saradnju sa privredom. Osim na matičnom fakultetu angažovan je i na drugim fakultetima. Primarni pedagoški rad dopunjuje naučnoistraivačkim, kao i stručno umetničkim radom. Autor je mnogobrojnih projekata, pisanih dela i učesnik mnogih izložbi i naučnih skupova, kao i konkursa. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, među kojima je i Priznanje 21. Salona arhitekture. Član je radne grupe i komisije u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Republičke revizione komisije.

Od 2013. godine Arhitektonski fakultet je član Saveta zelene gradnje Srbije, čiji je g. Sudimac predstavnik

Martin Elezović, član Odbora direktora

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine (Master). Poseduje Licence Odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, Breeam Accredited Professional, In Use Auditor i International Assessor, kao i DGNB Consultant. Zaposlen je u kompaniji Atrium Consulting (upravljanje objektima i održivie konsultantske usluge), na poziciji Izvršnog direktora. Prethodno radno iskustvo (2001. – 2007.) ostvario je u kompaniji EnPlus, na poslovima konsultanta energetske efikasnosti, kao i u Laboratoriji za Termodinamiku fakulteta Univerziteta u Beogradu (1998. – 2001.) u zvanju asistent- istraživač.

Član je radne grupe koja radi na promeni Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada, formiranu od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ambasador je EuroFM za Srbiju

Od 2011. godine Atrium Consulting je član Saveta zelene gradnje Srbije, čiji je g. Elezović predstavnik.

Risto Terzić, član Odbora direktora

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine (Master), smer Urbana rekonstrukcija. Poseduje licence Odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, kao i internacionalne sertifikate iz oblasti zelene gradnje: LEED Green Associate, DGNB Consultant i EDGE Expert. Zaposlen je u kompaniji Arhi.pro od 2017. godine, na poziciji vodećeg arhitekte i obavlja funkciju menadžera projektnog biroa. Prethodno radno iskustvo obavljao je kao vodeći arhitekta u arhitektonskim biroima u Moskvi i Kataru, a od 2014. godine i u svom birou.

Od 2011. (sa pauzom 2016. i 2017.) godine Arhi.pro je član Saveta zelene gradnje Srbije, čiji je g. Terzić predstavnik.

Fotka za SrbGBCm

IZVRŠNI DOREKTOR
Dragana Korica

Diplomirala je na Arhitekonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine (Master). Radno iskustvo sticano je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za materijale i konstrukcije istog, EKI RD Studiju, EKI RS Compani i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (saradnja sa privredom). Autor je i koautor arhitektonskih i urbanističkih projekata, urbanističkih planova, revizija, enterijera i grba Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao koautor nagrađivana je na nekoliko urbanističko-arhitektonskih konkursa. Poseduje licencu odgovornog projektanta arhitektonskih projekata.

Od maja 2017. godine posvećena je realizaciji ciljeva Saveta zelene gradnje Srbije.