PREDSEDNIK
Bojan Bogdanović, član Odbora direktora

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine (Master), smer Termotehnika. Poseduje licence Energetskog menadžera za oblast industrijske energetike, Odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, Odgovornog projektanta i licencu Odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike. Autor je i koautor više od 25 stručnih radova objavljenih na međunarodnim konferencijama.

Zaposlen je u EBRD na poziciji Glavnog menadžera fonda – obnovljiva energija / Zapadni Balkan. Iza sebe ima više od 17 godina rada u u JKP „Beogradske elektrane“, iz koje je otišao sa pozicije Operativnog rukovodioca inženjeringa.

Predstavnik je SrbGBC u Nacionalnom konventu za Poglavlje 15 (Energetika).

Od 2017. godine Individualni je Član u Savetu zelene gradnje Srbije.

Ivan novi OD član

POTPREDSEDNIK

Dr Ivan Ignjatović, član Odbora direktora

Diplomirao (2004), magistrirao (2009) i doktorirao (2013) na Građevinskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu. Temom doktorske disertacije u vezi primene betona na bazi
recikliranog agregata pokazao je opredeljenje za rad u oblasti zelene gradnje, inovativnih i
održivih tehnologija. U međunarodnim časopisima i na konferencijama publikuje naučne i
stručne radove iz oblasti armiranobetonskih konstrukcija i održivih rešenja za rastuće
potrebe betonske industrije.

U zvanju vanrednog profesora (2019) angažovan je na Građevinskom fakuletu (UB), na
katedri za materijale i konstrukcije, gde trenutno obavlja i funkciju prodekana za nauku.
Član je brojnih stručnih organizacija, individualno i kao predstavnik fakulteta. Član komisije-
mentor za polaganje stručnih ispita i izvestilac republičke revizione komisije. Projektant i
vršilac tehničkih kontrola za brojne objekte visokogradnje i inženjerske objekte.

Od 2018. predstavnik Građevinskog fakulteta u Savetu zelene gradnje Srbije.

Dr Bojana Zeković (rođ. Stanković), član Odbora direktora

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine, na kome je 2017. godine i doktorirala. Od 2015. godine zaposlen je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2021. je u zvanju Docenta na Departmanu za arhitektonske tehnologije.
Autor je brojnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim časopisima, radova publikovanih u okviru domaćih i međunarodnih konferencija, kao i poglavlja u naučnim monografijama. Učesnik nekoliko međunarodnih naučnoistraživačkih projekata (TABULA/EPISCOPE, HORIZON 2020 EMBUild, Erasmus + KLABS, HERSUS), deo nastavničkog tima studentskog projekta TwistBox (Solar Decathlon Middle – 2018), deo radnog tima Arhitektonskog fakulteta na projektima istraživanja građevinskog fonda stambenih i javnih objekata realizovanih u saradnji sa GIZ–om. Učestvuje i nagrađivana na više domaćih i međunarodnih arhitektonskih konkursa. Saradnik više arhitektonskih biroa i kompanija u oblasti sertifikacije energetskih performansi objekata. 2011. godine je stekla licencu LEED GA.

Od 2013. godine Arhitektonski fakultet je član Saveta zelene gradnje Srbije, čiji je g-đa. Zeković predstavnik

Nataša Bugarinović, član Odbora direktora

Diplomirala na građevinskom fakultetu 1997 godine. Poseduje licencu odgovornog izvođača radova.
Tokom 25-ogodišnje profesionalne karijere je bila angažovana na izgradnji mnogih značajnih projekata u zemlji i inostranstvu. Pre angažovanja u Balkans Real Estate (MPC Properties brend) 2011, iskustvo je sticala na projektima u UAE, Rusiji, Kazahstanu i Crnoj Gori. U okviru svoje organizacije je kao pionir inicirala i vodila izgradnju poslovnih objekata u skladu sa principima zelene gradnje sa inovativnim i održivim pristupom, a trenutno je angažovana za uvođenje principa ESG u poslovanje kompanije.

Od 2018. godine Balkans Real Estate (MPC brend) je član Saveta zelene gradnje Srbije, čiji je g-đa. Bugarinović predstavnik.

Fotka za SrbGBCm

IZVRŠNI DIREKTOR
Dragana Korica

Diplomirala je na Arhitekonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine (Master). Radno iskustvo sticano je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za materijale i konstrukcije istog, EKI RD Studiju, EKI RS Compani i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (saradnja sa privredom). Autor je i koautor arhitektonskih i urbanističkih projekata, urbanističkih planova, revizija, enterijera i grba Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao koautor nagrađivana je na nekoliko urbanističko-arhitektonskih konkursa. Poseduje licencu odgovornog projektanta arhitektonskih projekata.

Od maja 2017. godine posvećena je realizaciji ciljeva Saveta zelene gradnje Srbije.