Marijana Vasić, Predsednik

Rođena 1967. u Beogradu. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1992. Završila E MBA program HEC Pariz, 2007. Ima preko 24 godina radnog iskustva u zemlji i inostranstvu. U Energoprojekt Holding a.d. je zaposlena od 2009. na različitim rukovodećim pozicijama. Od 2016. je na poziciji rukovodioca sektora za poslovni razvoj, IMS i koordinaciju korporativnih projekata. Predsedavajući je koordinacionog tela za zelenu gradnju i energetsku efikasnost u kompaniji. Poseduje licence za projektovanje, izvođenje radova i položen ispit za menadžera energetske efikasnosti.

Marijana Vasić
Duška Grujić

Duška Grujić, član Odbora direktora

Diplomirala na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek Projektovanje. U Rigips predstavništvu od 2000. kao konsultant za projekte i prodaju, a kasnije kao Projekt Menadžer. Od 2014. u  kompaniji Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. na poziciji Menadžer za razvoj poslovnih projekata Srbije i Crne Gore. Poseduje licencu 381- Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada.

Rade Bučevac, član Odbora direktora

Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za procesnu tehniku. 2011. godine je imenovan za Direktora za strategiju i razvoj, a 2012. godine preuzima poslove Direktora agregata i betona. Marketing direktor u Beočinskoj fabrici cementa Lafarge u kojoj radi od 2005. godine.

rade_bucevac_030417_tw1024
milan nikolic

Milan Nikolić, član Odbora direktora

Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na odseku za filmsku i TV kameru. Od 2002. vodi produkcijsku kuću Wide, poznatu po serijalu emisija Radim Gradim, na Studiju B i drugim lokalnim TV stanicama u Srbiji. Dobitnik je brojnih nagrada iz svoje struke.

Vladimir Janaćković, član Odbora direktora

Rođen 1954. godine u Beogradu. Diplomirao na ekonomskom fakultetu u Beogradu. Govori engleski i ruski jezik. Od 1980. do 1991. radio u Institutu za Internacionalni menadžment u Beogradu. Od 1992. vlasnik je i direktor privrednog društva Marquis Commerce d.o.o.

Vladimi Janaćković
316d7b4

Duška Mrvoš, član Odbora direktora

Rođena 1967. u Kraljevu. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Završena obuka za konsultanta za primenu FIDIC ugovora i za veštaka građevinske struke.  Poseduje licence za projektovanje, izvođenje radova, urbanizam i energetsku efikasnost. Govori engleski jezik. Od 1997. radi u JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva gde je danas Savetnik za održavanje objekata visokogradnje i poslovnog prostora.

Lazar Milosavljević , član Odbora direktora

Bernstein – Hansgrohe

Marijana Strugar, član Odbora direktora

Rođena 1954. godine u Beogradu. Diplomirala arhitekturu 1977, poseduje licence za projektovanje i urbanizam. Završila dodatne specijalizacije i stručna usavršavanja i član je brojnih strukovnih organizacija. Od 2008. vlasnik je i direktor Privrednog društva za projektovanje, BIRO59. Od 2005. do 2008. zamenik Sekretara za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda. Od 2003. do 2005. pomoćnik Sekretara za urbanizam za urbanističke projekte u Sekretarijatu za urbanizam i gradjevinske poslove grada Beograda.

Ivana Lukić, član Odbora direktora

Green Build Klaster zelene gradnje

Krstic-Furundzic-Aleksandra-fotografija_optim-440x497

Aleksandra Krstić Furundzić, član Odbora direktora

Aleksandra Krstić-Furundžić je, nakon završenih studija 1978, specijalizirala 1983, magistrirala (1988) i doktorirala (1992) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Rukovodilac je Departmana za arhitektonske tehnologije. Gostujući je profesor na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banja Luci. Profesionalno angažovanje usmereno je na oblasti arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada, i ekološki i energetski odživa arhitektura.

Dragana Korica, Izvršni direktor

Diplomirala na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989god. Od iste godine u nastavnom zvanju asistent-pripravnik na Građevinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao odgovorni projektant u firmi EKI.RS.C. od 2004. Direktor i suvlasnik u EKI.RD.Studio od 2008godine. Od maja 2017. na poziciji Izvršnog direktora u Savetu zelene gradnje Srbije.

Fotka za SrbGBCm