PREDSEDNICA

Dr Bojana Zeković, članica Odbora direktora

Dr Bojana Zeković je docentkinja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Departmanu za arhitektonske tehnologije. Oblasti stručnog interesovanja i rada  su joj energetska efikasnost i bioklimatski principi u arhitekturi, sistemi sertifikacije zelene gradnje i arhitektonske tehnologije. Doktorat sa temom ispitivanja energetskih performansi modela obnove porodičnih kuća odbranila je 2017. godine. Licencu LEED GA stekla je 2011. godine.

Učestvuje na međunarodnim naučnoistraživačkim projektima i nagrađivana je na više domaćih i međunarodnih arhitektonskih konkursa. Saradnica je više arhitektonskih biroa i kompanija u oblasti projektovanja, građenja i sertifikacije energetskih performansi objekata. U nastavi je angažovana na predmetima iz oblasti arhitektonskih konstrukcija, kao i na studio projektima koji pokrivaju problematiku materijalizacije arhitektonskih objekata. Autorka je brojnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim časopisima.

Od 2021. kao  predstavnica fakulteta član je odbora direktora Saveta zelene gradnje Srbije. Od 2024. godine je predsednica Saveta.

Ivan novi OD član

POTPREDSEDNIK

Dr Ivan Ignjatović, član Odbora direktora

Dr Ivan Ignjatović je diplomirao 2004. godine, magistrirao 2009. i doktorirao 2013. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Temom doktorske disertacije u vezi primene betona na bazi recikliranog agregata pokazao je opredeljenje za rad u oblasti zelene gradnje, inovativnih i održivih tehnologija. U međunarodnim časopisima i na konferencijama publikuje naučne i stručne radove iz oblasti armirano-betonskih konstrukcija i održivih rešenja za rastuće potrebe betonske industrije.

U zvanju vanrednog profesora 2019. godine angažovan je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za materijale i konstrukcije, gde trenutno obavlja i funkciju prodekana za nauku. Član je brojnih stručnih organizacija, individualno i kao predstavnik fakulteta. Član komisije – mentor za polaganje stručnih ispita i izvestilac republičke revizione komisije. Ivan je projektant i vršilac tehničkih kontrola za brojne inženjerske i objekte visokogradnje.

Od 2018. godine je predstavnik Građevinskog fakulteta u Savetu zelene gradnje Srbije.

Bojan Bogdanović, član Odbora direktora

Bojan je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine (Master), smer Termotehnika. Poseduje licence Energetskog menadžera za oblast industrijske energetike, licencu Odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, Odgovornog projektanta i licencu Odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike. Autor je i koautor više od 25 stručnih radova objavljenih na međunarodnim konferencijama.

Zaposlen je u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) na poziciji Glavnog menadžera fonda – obnovljiva energija / Zapadni Balkan. Iza sebe ima više od 17 godina rada u JKP „Beogradske elektrane“, iz koje je otišao sa pozicije Operativnog rukovodioca inženjeringa.

Od 2017. godine je individualni član u Savetu zelene gradnje Srbije.

Predstavnik je Saveta u Nacionalnom konventu za Poglavlje 15 (Energetika).

Dr Zorana Petojević, članica Odbora direktora

 

Dr Zorana Petojević je stručna građevinska konsultantkinja i docentkinja na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa širokim iskustvom i veštinama. Osim što je vlasnica i direktorka konsultantske firme Petojević Consulting, pored svog učešća u nastavi i na projektima na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predaje i na Ciriškom univerzitetu primenjenih nauka. Poseduje oštar poslovni intelekt i istraživačke sposobnosti koje omogućavaju kvalitetna istraživanja i brzo prilagođavanje efikasnih upravljačkih procesa za realizaciju složenih projektnih aktivnosti. Prepoznata je kao stručnjak za građevinsku fiziku, energetsku efikasnost i cirkularnu ekonomiju kroz istraživanje, objavljivanje naučnih radova i pružanje konsultantskih usluga na ključnim infrastrukturnim i građevinskim projektima u zemlji i regionu.

Aleksandar Stojković, član Odbora direktora

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine, smer Termotehnika. Poseduje licence Odgovornog projektanta i Odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike. Zaposlen je u kompaniji INTEGRAL GROUP INTERNATIONAL, na poziciji Tehničkog direktora. Prethodno radno iskustvo (1996. – 2019.) ostvario je u kompaniji Prleks, na poslovima projektanta termotehničkih instalacija i direktora.

U svojoj dosadašnjoj karijeri radio je na velikom broju termotehničkih projekata u više zemalja, u širokom opsegu namene objekata od industrijskih, bolničkih, farmaceutskih pa do poslovno–stambenih. Paralelno sa radom u struci bio je zadužen za upravljanje firmom i njen poslovni razvoj. Kao član učestvovao je u radu komisije za standarde i srodne dokumente KS U442, Informaciono modeliranje objekata – BIM.

Od 2022. godine je predstavnik člana Introba u Savetu zelene gradnje Srbije. Od 2024. godine je član Odbora direktora.

Fotka za SrbGBCm

IZVRŠNA DIREKTORKA

Dragana Korica

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine (Master). Radno iskustvo sticala je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za materijale i konstrukcije istog, EKI RD Studiju, EKI RS Company i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru Odeljenja za saradnju sa privredom. Autor je i koautor arhitektonskih i urbanističkih projekata, urbanističkih planova, revizija, enterijera i grba Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao koautor nagrađivana je na nekoliko urbanističko-arhitektonskih konkursa. Poseduje licencu odgovornog projektanta arhitektonskih projekata.

 

Od maja 2017. godine posvećena je realizaciji ciljeva Saveta zelene gradnje Srbije na poziciji Izvršne direktorke Saveta.