Razvoj portfolia kompanija građevinskog sektora u pravcu zelenog i održivog je ono što SrbGBC promoviše i snažan motiv da zajedno sa članom, kompanijom Lafarge BFC, predstavi kako oni u Srbiji sprovode globalno definisanu strategiju, usmerenu ka smanjenju emisije CO₂.

Lafarge BFC deo je LafargeHolcim Grupe, koja je nastala 2015. godine spajanjem dva svetska lidera u oblasti građevinskih materijala: francuske kompanije Lafarge i švajcarskog Holcim-a. Kompanija LafargeHolcim se u skladu sa Pariskim sporazumom obavezala na nultu neto emisiju CO₂, kako na globalnom nivou tako i u svim zemljama u kojima je prisutna, a svoju delatnost usmerila je ka liderstvu na polju zelene gradnje uz primenu najsavremenijih rešenja.

Delatnost Lafarge-a na našem tržištu odvija se u savremenoj fabrici cementa u Beočinu, modernizovanoj i potpuno usklađenoj prema najvišim svetskim standardima u pogledu efikasnosti, uticaja na životnu sredinu i bezbednosti na radu, kao i više fabrika betona na teritoriji Srbije. Iako, počev od 2005. godine do danas, Lafarge BFC beleži smanjenje emisije CO₂ od 31%, njihov plan je da do 2030. godine redukcije budu za još 15%.

 

Zalažući se za održivi razvoj fokusiraju se i na inovacije prilagođene lokalnim uslovima. Lafarge Inovacije za „zelenu gradnju” – Stop klimatskim promenama je snažna poruka Lafarge Beočinske fabrike cementa u borbi protiv klimatskih promena. Svoj doprinos u sprovođenju strategije ostvaruju kroz razvoj portfolia ka paleti novih proizvoda sa što manjom emisijom štetnih gasova, kako cementa tako i betona, kao i promocijom rešenja cirkuralne ekonomije. Agilia Piles, beton za šipove sa smanjenim sadržajem CO₂ (30% u odnosu na klasičan beton za šipove) koji se trenutno koristi na najvećem gradilištu u zemlji – fabrici guma Linglong Tire u Zenjaninu, samo je jedan od inovativnh proizvoda i pravi je primer nijhovog doprinosa zelenoj gradnji.

Kroz aktivnosti Geocycle, zasebnog sektora u okviru LafargeHolcim-a, koji je zadužen za upravljanje različitim vrstama i tokovima otpada, isti se u cementari zbrinjava na bezbedan način, bez negativnog uticaja na kvalitet proizvoda i životnu sredinu. Ovime se istovremeno umanjuje energetska zavisnost od konvencionalnih fosilnih goriva, ali ujedno i smanjuje deponovanje otpada koji savremeni svet velikom brzinom generiše. Takođe, u narednog periodu, target kompanije biće usmeren na povećanje udela dekarbonizovanih alternativnih sirovina koje predstavljaju izvor kalcijum-oksida (CaO), poput različitih vrsta pepela dostupnih na lokalnom tržištu, u cilju smanjenja upotrebe prirodnih resursa kao i redukcije emisije CO₂ u toku proizvodnje klinkrera. Predviđeno je da se do 2025. godine krečnjak, čije se zalihe rapidno smanjuju, zameni alternativnim sirovinama u značajnom procentu. Ovakvom aktivnošću Lafarge BFC dodatno potvrđuje svoje opravdano članstvo u Savetu i svoju opredeljenost u pravcu zelene i održive gradnje jer su redukcija energije, optimizacija resursa i implementirani principi cirkularne ekonomije neki od parametara koji je definišu.

Iako je proteklih godina tržištu predstavljen set proizvoda koji se odlikuju smanjenim sadržajem CO₂ po toni materijala, kompanija Lafarge BFC sprema nove koje će uskoro predstaviti, a sve sa tendencijom da se u budućnosti razvoj proizvodne palete usmeri ka nultoj emisiji ugljen-dioksida.

Više o kompaniji Lafarge BFC i mnogo detaljnije o njihovim planovima, strategiji i opredeljenosti ka zelenoj gradnji možete naći na lafarge.rs i lafarge-gradnja.rs