Mašu Perović, kao i većinu društveno odgovornih i svesnih o uticajima izgrađenog okruženja, dotiču teme urbanizacije, prekomerne potrošnje, prenaseljenost, klimatske promene i migracije kao ključne sa kojima je suočeno današnje društvo. Ona smatra da je većinu rešenja moguće naći u prirodi i da njih treba upotrebiti zajedno sa pametnim i novim tehnološkim otkrićima. Ovo je ujedno i njen motiv da se pridruži Savetu i stavi na raspolaganje svoje znanje i stečeno iskustvo pomažući u njegovom radu.

Maša Perović je diplomirala anglosaksonsko pravo i ruski jezik na Pravnom fakultetu Sussex univerziteta, Velika Britanija, a potom magistrirala u oblasti održivog razvoja i upravljanja prirodnom sredinom na Middlesex University, London.

Maša ima višegodišnje iskustvo u upravljanju međunarodnim projektima, terenskim istraživanjima, pravnoj i političkoj analizi, razvijanju svesti i komunikaciji u oblastima zaštite životne sredine, slobode medija, te ljudskih prava i migracija.

Interesovanje za zelenu gradnju je stekla 2010. godine kao predstavnik Savjeta za ekološku gradnju Crne Gore na regionalnom sastanku u Londonu, nakon čega je radila na nekoliko projekata u Crnoj Gori sa ciljem obrazovanja i podizanja kapaciteta državnih službenika u oblasti održive gradnje. Maša je co-autor izložbe i manuala ’Kratka priča o zelenoj gradnji’ koji je napravljen kako bi široj javnosti približio osnove ekološke gradnje.

 

Maša Perović

e-mail: miss.masha.p@gmail.com