Kongres Svetskog saveta zelene gradnje (WGBC) biće održan u Štutgartu, Nemačka, od 18. do 20. juna 2012. godine.

Ovogodišnji Kongres spojen je sa događajem pod imenom „Consense“, jednim od vodećih evropskih sajmova i konferencija zelene gradnje koji se održava u organizaciji Štutgatskog sajma i uz podršku Saveta za održivu gradnju Nemačke (DGNB).
Sajam i konferencija zelene gradnje Consense održava se svake godine.
Pred Kongres, Evropska regionalna mreža (ERN) Svetskog saveta zelene gradnje (WorldGBC) dostavila je svojim članicama Izveštaj koji je Savet zelene gradnje pripremio za svoje članove na srpskom jeziku –izveštaj ERN-a možete pročitati ovde.