Konferencija “Ka net zero gradnji” okupila je stručnu javnost, kako bi se istakla ključna uloga zelene gradnje u smanjenju emisije CO2  ka nuli, jer je  građevinski sektor odgovoran za više od 30% te emisije.

Konferencijom je obeležena Svetska nedelja zelene gradnje, čija je tema ove godine #OurHeroIsZero (Nula je naš heroj) u borbi protiv klimatskih promena.

 

Konferencija održana 27.septebar 2017. imala je je ogroman odziv (više od 130 prisutnih) stručne javnosti okupljene oko građevinskog, energetskog i sektora zaštite životne sredine, čime se pokazalo koliko je ova tema jednako važna koliko struci, toliko i za opšte dobro.

 

Organizovana je od strane Saveta na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, članu Saveta, uz podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

 

Koncept konferencije bio je da se, kroz teme, informiše i uputi o ideji zelene gradnje; kako bi se potstaklo na razmišljanje o koracima ka net zero gradnji, a time i smanjenju uticaja CO2 na klimatske promene.

– Učesnici na panelima bili su naši eminentni stručnjaci (arhitektonske, građevinske, mašinske i drugih struka)

koji su svojim prezentacijama pružili deo odgovora na pitanja u vezi budućnosti građevinskog sektora u Srbiji

(prezentacije sa Konferencije se mogu pogledati na Sajtu Saveta zelene gradnje).

 

– Dobrodošlicu u ime Saveta i domaćina uputio je Prodekan dr Budimir Sudimac.

– Konferenciju je svečano otvorila Pomoćnica ministra gospođa Jovanka Atanacković ispred Ministarstva   građevinarstva, saobraćaja i infrastructure.

– Konferenciji se obratio i Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike dr Stevica Deđanski.

– u ime Saveta obratila se Dragana Korica Izvršni direktor, koja je dala osnovne informacije o Savetu i samoj konferenciji.

 

Pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture gospođa Jovanka Atanacković je rekla da je u pripremi zakon o građevinskim proizvodima kojim će se u srpsko zakonodavstvo preneti evropska direktiva u toj oblasti. Zakon će regulisati materijale od kojih će se graditi zgrade kako bi bile energetski efikasne i bezbedne, rekla je ona.

“Sve reforme koje smo imali vode održivom razvoju”, istakla je “Zato smo i u novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada upravo održivi razvoj stanovanja unapredili u javni interes”; “Očuvanje i unapređenje stambenog fonda kroz energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnih resursa jeste javni interese Srbije” izjavila je pomoćnica ministra Jovanka Atanacković.

 

– Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike dr Stevica Deđanski je pozdravio skup u ime Ministarstva i zahvalio se organizatorima na ovako dobro organizovanom skupu.

Rekao je da Srbija radi na formiranju Fonda za energetsku efikasnost zajedno sa Evropskom komisijom. “Očekujemo da već od sledeće godine imamo fond sa ozbiljnijim sredstvima za energetsku efikasnost” rekao je. Savetu je ponudio punu podršku s njihove strane i spremnost na saradnju.

 

– Izvršni direktor Dragana Korica istakla je da Srbija ima ogroman potencijal, da se građevinarstvo razvija i da je stav Saveta da treba preduzeti mere kako bi taj razvoj bio održiv, kao i da zelena gradnja nosi ključnu ulogu u tome.

Važnost teme konferencije je naglasila time da evropski propisi (obavezujući za članice EU) predviđaju da do kraja 2020. godine sve nove zgrade budu blizu nulte energije (nZEB), a da od kraja 2018.g. sve nove javne zgrade u vlasništvu država imaju približno nultu energiju (Direktiva 2010/31 EU).

“Sbija se usvajanjem Pariskog sporazuma, u maju ove godine, obavezala da će ubuduće raditi na smanjenju emisije gasova koji prouzrokuju efekat staklene bašte.

“Drastična promena klime, koje smo ovih dana svi svedoci, znači da moramo preoblikovati način na koji razmišljamo i gradimo kako bi živeli danas i opstali sutra”rekla je ona.

Pozvala je prisutne da se pridruže Savetu zelene gradnje Srbije i spremnost Saveta za saradnju i inicijative.

Prezentacije

 1. Dragana Korica, Savet zelene gradnje Srbije, izvršni direktor: O KONFERENCIJI KA NET ZERO GRADNJI   PDF>>>  VIDEO>>>
 2. Doc. dr Nataša Ćuković Ignjatović, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu: NET ZERO-POJAM I OBJEKTI PDF>>>
 3. Bojan Bogdanović, JKP Beogradske elektrane, operativni rukovodilac inženjeringa, član SrbGBC: UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADAMA ZA URBANU SAMOODRŽIVOST – PREZENTACIJA HORIZON 2020 PROJEKTA MOEEBIUS  PDF>>>
 4. Nina Vukosavljević i Danijela Pršić, Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije; Sektor za stambenu politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, samostalni savetnici: NACRT ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA – OSVRT NA PRILOG 1   PDF>>>
 5. Nenada Nenadić Tanasić, Savet zelene gradnje Srbije, član SrbGBC: DEKLARACIJA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE – EPD    PDF>>>
 6. Prof. Branislav Mitrović, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu: PRIRODA U ARHITEKTURI – DOPRINOS ZELENOJ GRADNJI  PDF>>>
 7. Prof. Ivan Rašković, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu: (R) URBANA BAŠTA – IZLOŽBA PREDLOGA UREĐENJA KROVNE TERASE USTANOVE KULTURE “VUK KARADŽIĆ“  PDF>>>
 8. Doc. dr Budimir Sudimac, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu: ARHITEKTURA ZELENIH ZIDOVA  PDF>>>
 9. Katarina Penonić, Ana Kanlić i Dragan Carević, kompanija Gras Garden: ZELENI ZIDOVI – VERTIKALNE BAŠTE, SVET I MI   PDF>>>    VIDEO1>>>   VIDEO2>>>  VIDEO3>>>
 10. Prof. dr Branislav Bajat, Građevinski Fakultet Univerziteta u Beogradu: SOLARNI POTENCIJAL – PRIMER MIKROLOKACIJE  PDF>>>
 11. 11.Slavenka Mitrović Lazarević, Savet zelene gradnje Srbije, član SrbGBC: ODRŽIVI URBANIZAM – DA LI JE MOGUĆE U SRBIJI  PDF>>>
 12. Sonja Maličević, UN Environment, konsultant: ADAPTACIJA NA KLIMATSKE PROMENE I MODERNI ENERGETSKI SISTEMI   PDF>>>
 13. Doc. dr Nataša Ćuković Ignjatović, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu: TWIST BOX – SOLAR DECATHLON MIDDLE EAST 2018  PDF>>>      VIDEO>>>

13.1. Studenti Arhitektonskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu: University of Belgrade – TWIST SHAPE | TWIST ENERGY | TWIST EXPERIENCE | TWIST PERCEPTION   PDF>>>