Integral Group je kompanija koju odlikuje interaktivna globalna mreža profesionalaca koji sarađuju pod jednim Duboko zelenim inženjerskim kišobranom, kada je dizajn u pitanju. Sa osobljem, koje se prepoznaje među inovativnim liderima u svojim oblastima, oni pružaju čitav niz usluga projektovanja sistema zgrada i energetskih analiza.

Duboko zelena posvećenost, kako sami ističu, se ogleda i u tome što je Integral Group jedan od tri osnivača potpisnika WorldGBC – Net Zero Carbon Buildings Commitment koji ima za cilj smanjenje globalnih emisija. Ovim potpisom obavezali su se na Nulti obuhvat 1 i 2 emisija do 2020. godine u petnaest kancelarijskih lokacija kompanije širom sveta. Ovo podrazumeva da kontinuirano nastavljaju da aktivno promovišu mogućnosti za Net zero emisiju ugljenika na svim njihovim projektima, uklanjanjem tehničkih, finansijskih i percepcijskih prepreka za usvajanje ovog cilja.

Organizacija vebinara Net Zero Carbon Buildings Commitment, ukazala je kompaniji Integral Group na posvećenost SrbGBC da na lokalnom nivou upoznaje tržište sa aktuelnim globalnim temama. Između ostalog, ovo je doprinelo da kompanija u Savetu zelene gradnje Srbije vidi partnera u promociji zajedničkih ciljeva, što je i potvrdila svojim članstvom u Savetu.

Strast Integral Group-e za održivim dizajnom je duboka i ogleda se u misiji da budu vrhunska i Duboko zeleno posvećena inženjerska i konsultantska firma sa globalnim dometom. O tome svedoče kancelarije širom Severne Amerike, Australije i Evrope. Pored kancelarija u Londonu i Okfordu, u Evropi za sada još jedino posluju u Beogradu kao Integral Group International.

Integral je, kako sami navode, ponosan što se pridružio SrbGBC i proširio svoju saradnju sa GBC-jevima širom sveta u pružanju smernica i podrške u isporuci održivih rešenja koja pozitivno utiču na ljude i mesta. Citiramo: Oblikujemo efikasnu politiku, propise, kodekse i standarde koristeći naše iskustvo u praksi i naučna rešenja. Radujemo se saradnji sa profesionalcima iz industrije, vladom i klijentima u pružanju rešenja koja se bave klimatskim promenama.

Posebno ističemo da je g. Kevin Hides, osnivač i prvi izvršni direktor i predsednik Integral grupe, bio i jedan od predsednika WorldGBC-ja, USGBC-ja, kao i osnivač i direktor CanadaGBC-ja.

Više informacija o novom članu https://www.integralgroup.com/