WICONA je deo norveške grupe Norsk Hydro ASA, čija je glavna kancelarija u Oslu, koja na našem tržištu posluje pod imenom Hydro Building Systems, nov član SrbGBC. Reč je o potpuno integrisanoj kompaniji sa 35.000 zaposlenih u 40 zemalja na svim kontinentima, koja kombinuje znanje lokalih stručnjaka, svetsku rasprostranjenost i neprevaziđene sposobnosti u istraživanju i razvoju.Kompanija Hydro je lider na tržištu u svojoj oblasti i prisutna unutar svih segmenata tržišta aluminijuma, a osim proizvodnje primarnog aluminijuma, valjanih i ekstrudiranih proizvoda i reciklaže, Hydro takođe vadi boksit, rafinira glinicu i proizvodi energijju, što je izdvaja kao jedinu 360 ° zaokruženu kompaniju u globalnoj aluminijumskoj industriji.

Sa više od jednog veka iskustva u obnovljivoj energij, tehnnologiji i inovacijama – kompanija Hydro posvećena je jačanju održivosti njenih klijenata i zajednica sa ciljem da doprinese održivoj budućnosti kroz inovativna aluminijumska rešenja. Ovo je razlog zašto Hydro konstantno radi na razvijanju legura sa niskim ugljeničnim otiskom. Trenutno su u ponudi dve serije materijala sa niskim procentom ugljenika kroz linije proizvoda CIRCAL i REDUXA.

Sedište globalne kompanije WICONA, koja je osnovana pre više od 70 godina, nalazi se u Ulmu. Brend danas predstavlja simbol visoko specijalizovanih znanja i tehničkih kompetencija kada je reč o aluminijumskim sistemskim rešenjima, što je prepoznatljivo kroz njihovo zalaganje da tržištu nude realne i ostvarive koncepte kada su u pitanju ljudi i životna sredina. Kako sami ističu, usklađivanje potreba korisnika sa zahtevima životne sredine je ono što ih motiviše i podstiče u razvijanju energetski efikasnih sistemskih rešenja za održive aluminijumske fasade. Tome svedoče i brojni WICONA projekti širom sveta, nagrađivani DGNB, LEED i BREEAM sertifikatima.

U kompaniji veruju da pogled na svet mora biti van četiri zida da bi ostvarili održivost već danas. To je razlog zašto uvek idu korak dalje i nude više nego što su materijali svetske klase sa niskim procentom ugljenika. Zalažu se da svaki deo poslovanja učine održivim što je više moguće, zato kao važan korak vide sposobnost da svoja osnovna načela održivosti u praksi sprovode još aktivnije, što je kompaniju Hydro Building Systems i navelo da se pridruže SrbGBC i uzmu aktivnu ulogu u članstvu. Sa ponosom ističu da WICONA ima:

Holistički pristup održivosti koji deluje u okviru 3 glavne oblasti:

  • Proizvod: Idemo korak dalje u odnosu na materijale kako bi smanjili emisiju ugljen dioksida u fazi proizvodnje.

  • Kompanija: Idemo korak dalje u odnosu na proizvode kako bi smanjili predvidive I otelotvorene emisije (ispuštanja) ugljen dioksida..

  • Društvo:Idemo korak ispred naše kompanije kako bi videli širu sliku i imali odgovornost prema celokupnom društvu.”

Više o kompaniji na https://www.wicona.com/en/int/sustainability/

Adresa: Hydro Building Systems d.o.o. Beograd, GTC 19 Avenija, Vladimira Popovića 38-40, 11070 Beograd, Srbija; www.wicona.comwww.wiconafinder.comwww.wictip.com