Kompanija Xella usmerena je na razvijanje prirodnih građevinskih materijala i modernih rešenja u gradnji.

Vizija komanije Xela dovoljno govori o njihovoj posvećenosti principima zelene gradnje, u kojoj naglašavaju, da je njihova osnovna filozofija briga o zdravom životnom i radnom prostoru i očuvanju životne sredine.

Proizvodnja njihovih materijala je, kako sami kažu, blagotvorna i neškodljiva za prirodu. Upotrebljavaju samo prirodne sirovine, a s novim proizvodnim tehnologijama znatno smanjuju upotrebu energetskih resursa. Takođe, prepoznatljiva žuta YTONG folija koja se koristi pri pakovanju, odnosno zaštiti proizvoda na paleti, samorazgradiva je i time ne škodljiva za prirodnu sredinu.

“Sve fabrike, koje proizvode YTONG porobeton, u svom proizvodnom procesu koriste paru i plin, što je ekološki apsolutno najčistije moguće sredstvo. Trošenje prirodnih resursa svedeno je na minimum, jer se od jednog kubika sirovine napravi pet kubika YTONG-a. Na taj način, prirodni resursi štede se pet puta više nego u slučaju gradnje glinom, gde je taj odnos 1:1. Širom sveta kompanija Xella je nagrađivana mnogobrojnim ekološkim priznanjima.” ističu u samoj kompaniji

Kompanija proizvodi i prodaje građevinski  materijal Ytong i Hebel autoklavirani porobeton, Silka silikatnu opeku, Multipor mineralne termoizolacione ploče i Ursa termoizolacione materijale.

Više o kompaniji Xella možete naći na https://www.ytong.rs/xella_srbija_doo_1394.php