Green Construction by Energy Net je građevinska kompanija koja se bavi investiranjem, razvojem, izgradnjom i upravljanjem stambenih i poslovnih objekata, sa fokusam na dizajn i održivu gradnju. Usklađenost sa postulatima zelene gradnje reflektuje se pre svega kroz primenu najsavremenijih energetski efikasnih rešenja na zgradama koje rade.

Kompanija Green Construction je posvećena projektovanju i izgradnji po najvišim tehničko –tehnološkim principima gradnje. Posebna pažnja posvećena je kvalitetu materijala i ugradne opreme, ističući brendove koje zastupa matična Energy Net Grupa (Gree, Swegon, Bergen, Porcelanosa i druge) – koja preko 30 godina upravlja energijom, plasirajući na tržište energetski efikasna rešenja za grejanje, hlađenje i ventilaciju, brinući o komforu budućih korisnika, ali i o uticaju na životnu sredinu.

Tim iskusnih inženjera kompanije Green Construction pruža usluge u oblasti inženjeringa, razvoja i upravljanja projektima, kao i upravljanja i održavanja nekretnina u fazi njihovog korišćenja, pa će biti dodatna podrška Savetu u svim ovim segmentima.

PXL_20230725_071441395
SWS_4947
untitled (14 of 21)

Realizovani projekti kompanije, kao i oni čija izgradnja je u toku, oslikavaju potpunu posvećenost kvalitetu prostora, poštujući potrebe klijenata, ali i najviše standarde u građevinskoj industriji, vodeći računa i o zelenim aspektima. Među njima izdvajamo energetski održivu, pametnu upravnu zgradu kompanije Energy Net Grupe koja je bila predstavljena na našem Panelu OIE u okviru WGBW2022, kao sjajan primer dobre prakse: od proizvodnje električne energije putem solarnih panela, uštede energije i smanjenja CO.

Pri pristupanju Savetu istakli su i da kompanija Green Construction by Energy Net ima viziju da svojim delovanjem doprinese održivom načinu življenja i poslovanja, pa članstvo u Savetu zelene gradnje Srbije predstavlja jedan vid težnje da zajedničkim snagama podržimo i primenjujemo održiva rešenja u građevinarstvu.

Više o kompaniji Green Construction by Energy Net možete saznati putem linka: www.greenconstruction.rs