EU – Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe

Novi Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju najavljuje inicijative koje će uzeti u obzir standard čitavog životnog ciklusa, promovisanje procesa cirkularnosti, podsticanje održive potrošnje, sve sa ciljem da se obezbedi da se resursi, koji se koriste, čuvaju u ekonomiji EU što je duže moguće.

Cilj novog plana su oblasti u kojima se najdelotvornije mogu dostići stvarne dodatne vrednosti, tamo gde je potencijal za cirkularnost visoka, a građevinski sektor je među ključnim, upravo iz razloga ogromne potrošnje energije, prirodnih resursa, količine otpada koji stvara, i emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Da bi optimizovala upotrebu resursa i iskoristila potencijal za povećanje materijalne efikasnosti i smanjenje klimatskih uticaja, EU Komisija će pokrenuti novu sveobuhvatnu Strategiju za održivu izgrađenu sredinu.

Važno je naglasiti i da se u delu 3.6 Akcionog plana sagledava i doprinos World GBC Europe i njegovih članica potpisnica Otvorenog pisma upućenog EU Komisiji, a koji se odnosi na uvođenje Level(s) i standarda čitavog životnog ciklusa zgrada u procese javne nabave.

Novi Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju, koji predstavlja jedan od glavnih elemenata Evropskog zelenog ugovora, nove agende Evrope za održivi rast, usvojen je 11. marta 2020. godine.