Arhitektonski biro Bionique je osnovan 2009. Godine od strane g. Špehar Adama i ima troje zaposlenih koji među sobom imaju desetogodišnju saradnju kako na domaćim tako i na medjunarodnim projektima. Od tada do danas iskristalisala se ideja da ekološka i društvena posvećenost biroa bude usmerena ka razvoju i stvaranju energetski efikasnih projekata sa nultom emisijom ugljen-dioksida (zero-carbon) i ka zgradama koje koriste ekološki prihvatljive građevinske tehnike, materijale i izvore energije.

 

Pored toga što za svaku lokaciju imaju specifični concept, prateći projektni zadatak klijenta, posebnu pažnju posvećuje pristupu sagledavanja projekta kroz celokupni životni ciklus zgrada. Fokus im je na dizajnu usmerenom ka čoveku, održivosti i promociji zelene gradnje, podržavajući pristup rešavanju problema u arhitekturi u saglasnosti sa načelima očuvanja prirodnih vrednosti, sa osećajem za okolinu i identitet lokacije

Tim arhitektonskog biroa Bionique bavi se projektima koji uključuju urbanističke, arhitektonske i građevinske mere za postizanje veće energetske efikasnosti zgrada uz pažljiv balans između minimalne potrošnje energije i kvalitetnog životnog ili radnog komfora. Prioritet im je da objekte projektuju kao nisko-energetske zgrade sa minimalnim uticajem na klimu.

 

Pristupanje Savetu zelene gradnje vide ne samo kao afirmacijiu svog biroa na putu zelene gradnje, već im je želja da članstvom u Savetu doprinesu podizanju opšte svesti u zemlji o važnosti principa zelene i održive gradnje, kako kod projektanata, tako i kod investitora.

 

Među značajnijim projektima izdavajaju: stambeno-poslovni kompleks u Novim Banovcima, poslovni kompleksa “Zeleni bulevar” u Boru, urbanu vila KOT11 u Novom Sadu, a među konkursnim rešenjima: gradska galerija GR:GA na Kosančićevom vencu u Beogradu, edukativni centar Vesegère u Švajcarskoj, aerodromska zgrada Nghurah Rhai na Baliju, Indonezija i stambeno-poslovni kopleks Praille Acacias Vernets u Ženevi.

Projekti arhitektonskog biroa Bionique su dobijali međunarodna priznanja na konkursima Velux-a (Bringing Light to Life – Architectural design awards – BLL 2020, Special Award Serbia – KOT11 – urbana vila u Novom Sadu) i Xella-e (Triumpf 2020 – Architecture and building awards 2020), a učestvovali su i na značajnom broju salona arhitekture u Beogradu i Novom Sadu: Best appartment building – KOT11 – urbana vila u Novom Sadu; 2017 – Delta Holding Serbia – Interior design competition: 3. mesto – Delta Planet | Shopping Mall; 2016 – Pinocchio Puppet Theatre – Theatre renovation competition: Compensation for the ecological solution (energy efficiency approach).

 

Više informacija o novom članu SrbGBC, arhitektonskom birou Bionique, možete naći na stranicama njhovog sajta