Circ-Boost je četvorogodišnji međunarodni projekat finansiran od strane Evropske unije u okviru programa Horizon Europe, a na kome je Savet zelene gradnje Srbije jedan od 28 partnera.

Circ-Boost projekat fokusira se na iznalaženje, testiranje i skaliranje inovativnih, cirkularnih rešenja u sektoru zgradarstva i građevinskih materijala. Svoje ciljeve projekat će postići realizacijom pet pilot projekata koji se razvijaju u različitim, raznovrsnim ali karakterističnim regionima Evrope, kao i kroz razvoj napredne 3D veb-zasnovane mape cirkularne ekonomije koja će mapirati cirkularnost postojećih zgrada. Pet pilot projekata koji se sprovode širom kontinenta demonstriraće nova i integrisana rešenja za rušenje, obradu i upravljanje građevinskim otpadom i njegovu valorizaciju u novim proizvodima.

Plan toka projekta sa predviđenim ključnim koracima / izvor: Circ-Boost

Projekat će u okviru svih svojih aktivnosti težiti da testira i demonstrira uticaj integrisanih cirkularnih rešenja koja su već spremna za tržište, kako bi mogao da prikaže i utiče na primenu inovativnih cirkularnih procesa projektovanja. Još jedan zadatak postavljen pred projekat ogleda se u prevazilaženju regulatornih izazova postavljenih pred cirkularnu izgradnju, zarad čega će biti omogućene dalekosežne diskusije sa donosiocima odluka na regionalnim, nacionalnim i evropskim nivoima.

Pored ovoga, projekat će povećati dostupnu bazu znanja i preciznost dostupnih podataka o sastavu materijala postojećih zgrada kroz povezivanje i doprinos relevantnim mrežama i inicijativama u građevinskom sektoru. Osim samih rešenja koje projekat nudi, izlazni rezultati projekta činiće i procene ekonomskog, društvenog i uticaja na životnu sredinu svakog od pet Circ-Boost pilota. Na osnovu svih ovih podataka, biće moguće savetovanje stejkholdera u lokalnim građevinskim sektorima o tome kako se najbolje i najlakše mogu primeniti projektom provereni procesi i tehnologije.

Benefiti koje projekat donosi / izvor: Circ-Boost

 

U okviru ovog projekta, Savet zelene gradnje Srbije će imati ulogu u povezivanju i umrežavanju projekta i njegovih dostignuća sa svim relevantnim ciljnim grupama, kao i u aktiviranju svoje mreže kako bi  omogućio da inovacije Circ-Boost projekta dosegnu što je dalje moguće. Savet je prepoznat za ovakvu ulogu upravo zahvaljujući svojoj jedinstvenoj globalnoj i lokalnoj mreži. Na lokalnom nivou, Savet okuplja širok spektar stejkholdera sa svih krajeva nacionalnog građevinskog sektora, dok na globalnom nivou čini deo evropske regionalne mreže Svetskog saveta zelene gradnje, i time ima dalekosežne i snažne kanale komunikacije.

Savet će redovno izveštavati o radu i napretku Circ-Boost projekta, pa Vas pozivamo  da pratite naš sajt, kao i naše profile na svim društvenim mrežama – @SerbiaGBC