23. marta održana je online konferencija na kojoj je predstavljena Digitalna platforma za cirkularnu ekonomiju koju je pokrenula Privredna komora Srbije: CE HUB – ALIJANSA ZA ZELENI DOGOVOR SRBIJE.

CE HUB biće medijator privrede i donosioca odluka u procesima regulatornih izmena i centralno mesto digitalne edukativne platforme znanja i veština za cirkularnu ekonomiju koja će kompanijama na praktičan način učiniti dostupnim savremene modele poslovanja i pristup finansijama. Umrežavanjem kompanija i stvaranjem industrijske simbioze omogućava se prelazak na cirkularnu ekonomiju kroz uštede u resursima i energiji.

„CE- HUB predstavlja izvor znanja i aktivnosti namenjenih prvenstveno privredi Srbije, kako bi se okrenula zelenim investicijama.“

 Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, internacionalizaciju i usluge PKS

 

„33 % emisije gasova sa efektom staklene bašte može da se smanji cirkularnom ekonomijom – ponovnom upotrebom resursa, prenamenom, reciklažom materijala.“

 Žarko Petrović, rukovodilac Sektora za vitalni razvoj UNDP.

 

„OVO NIJE TREND VEĆ POTREBA“

Antoan Avinjon, programski direktor za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena u Delegaciji EU u Srbiji

 

„Privrednici treba da polaze od pitanja: Šta zelena investicija znači za mene danas, a šta će mi doneti za 2 – 3 godine“

                                        Tomislav Knežević, GIZ

 

„Vlada RS Green deal vidi kao New deal. Vidimo šta nam je Covid uradio i potrebu da se zelenom razvoju okrenemo brže i da RS bude lokomotiva ovom zelenom razvoju u regionu.“

                                                  Marko Pećanac, savetnik za strana ulaganja u Kabinetu predsednika Republike Srbije

 

„Transfer znanja i pristup sredstvima su dva kjučna alata zelene tranzicije“. „HUB će biti naše vlasništvo i treba da ga punimo informacijama“. „Važan je dan posle – da već sutra HUB zaživi“ – rekao je Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS i dodao da će se aktivnosti CE-HUBa fokusirati na saradnju sa zelenom alijansom i uvođenje zelenih menadžera.

 

„Ne postoji univerzalan način tranzicije, neko je sprovodi administrativno, neko je okrenut privredi“. „PKS je prepoznao lidersku poziciju na putu tranzicije sa platformom koja je pripremana da bude podrška privredi“.

        Sandra Kamberović, nacionalni ekspert za životnu sredinu i cirkularnu ekonomiju

 

„Ne treba zanemariti snagu, moć i značaj međunarodnih standarda“ – reko je Dušan Stokić, rukovodilac  Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost PKS i istakao da će ugljenični otisak biti veliko opterećenje za proizvod, kao i da bi zelene javne nabavke trebalo da budu glavni adut.

 

Misija CE HUBa Privredne komore Srbije, partnera UNDP i GIZ, jeste ZELENI DOGOVOR za budućnost.

Srbiji je potrebna zelena tranzicija kako bi njena ekonomija bila niskougljenična, resursno efikasna, pametna, zelena, inkluzivna i konkurentna na zahtevnom svetskom tržištu, pa otuda SrbGBC prepoznaje da može dati svoj doprinos unutar građevinskog sektora.

Savet zelene gradnje Srbije je jedna od 24 članice osnivača Alijanse za zeleni dogovor.

Više o ALIJANSI ZA ZELENI DOGOVOR SRBIJE i CE-HUBu