Kompanija Sika je i te kako svesna da na potrebe kupaca sve više utiče koncept održivog razvoja, te je i za njih taj koncept jedan od glavnih izazova u razvoju uspešnih proizvoda i u ekonomskom smislu. Otuda i veza kompanije sa Savetom zelene gradnje Srbije; buduća saradnja kroz zajedničke aktivnosti na prilagođavanju tržišta i građevinske industrije u Srbiji u tom pravcu.

Sika je švajcarska kompanija globalno aktivna u proizvodnji hemije specijalne namene za građevinarstvo i industriju, pri čemu je posvećena zahtevima i obavezama koje se odnose na supstance korišćene u njihovim proizvodima. Iz tog razloga Grupa Sika primenjuje REACH – novi EU propis u vezi sa hemikalijama.

Sika konstantno razvija proizvode i sistemska rešenja koja zadovoljavaju standarde, poboljšavaju proces gradnje i pružaju podršku u građevinarstvu; od rešenja za  proizvodnju betona, hidroizolaciju, podove, zaptivanje, lepljenje, injektiranje, jačanje konstrukcija, sanaciju i zaštitu, fasade od čelika i stakla, krovove, i drugo.

Posvećenost održivom razvoju vide kroz bolju povezanost i međusobnu usklađenost ekonomskog, ekološkog i društvenog aspekta u zajedničku celinu.

Inicijative usmerene ka održivosti nisu samo u smislu kako postići cilj, već je za Siku proces koji uključuje da se na nivou kompanije vrši kontinuirano praćenje svih aktivnosti, ponašanja i realizacije obaveza.

Kompanija Sika konstantno ulaže u bezbednost i zaštitu životne sredine, što 93 stalno zaposlene osobe u kompaniji to i potvrđuju svojim radom na projektima vezanim za očuvanje životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, energetskoj održivosti, smanjenju potrošnje vode, zaštiti od požara i redukciji otpada:

  • u svim kompanijama Sika Grupe godinama se prati emisija teških metala u otpadne vode (vrednosti na svim lokacija su ispod zakonom dozvoljenih granica)
  • prati se energetska ušteda
  • količina organskih jedinjenja ugljenika prebačena u otpadnim vodama šalje se do postrojenja za prečišćavanje
  • oko jedne trećine otpada, naročito nastalog u proizvodnji polimera i maltera, se povrati i ponovo iskoristi (otpad iz proizvodnje polimernih membrana se pretvara u zrnasti oblik i ponovo koristi u proizvodnji)
  • voda za hlađenje (oko tri četvrtine ukupne potrebe kompanije za vodom) u proizvodnom ciklusu se uglavnom dobija iz kompanijinih vlastitih izvora za koje je pribavljeno odobrenje nadležnih organa, a zatim se vraća, nezagađena, u hidrološki ciklus

Kako sami ističu usredsređeni su na uspeh kompanije, zaštitu životne sredine i poboljšanje uslova života ljudi uopšte, a zatim, na ispunjenje obaveza prema akcionarima, konkurentima, dobavljačima i društvu.

Kompanija Sika je poznata po svojim izuzetno naprednim tehnologijama, sveobuhvatnim uslugama, bogatim iskustvima, jedinstvenim stručnim znanjem i brojnim uspešnim referentnim projektima širom sveta.

Više o kompaniji Sika Srbija i njenim proizvodima >>>